Inngår kontrakt for bygging av nytt prosessanlegg i England

En nylig signert avtale mellom Geminor og entreprenøren Keltbray betyr starten på byggingen av Geminors nye avfallsbehandlingsanlegg i Hull. Anlegget skal produsere RDF med lavt karboninnhold, samt plastfraksjoner til kjemisk gjenvinning både i Storbritannia og Norden.

Det nye, lukkede anlegget for prosessering av avfall i Hull vil ha en kapasitet på 150 000 tonn per år når det står klar til drift i slutten av 2022. Entreprenøren Keltbray har inngått en avtale med Geminor og vil stå som prosjektansvarlig for utbyggingen, som inkluderer en 3400 kvadratmeter stor stålhall for sortering og behandling av husholdnings- og industriavfall. Byggeprosessen vil ta rundt 46 uker, og prosjektet har et totalbudsjett på rundt NOK 80 millioner.

Anlegget bygges for å sikre Geminors langtidskontrakt med Hull City Council, en avtale som varer til 2030 og har en årlig ramme på 68 000 tonn avfall. Det nye anlegget skal samle, sortere og behandle avfallet for utvikling av RDF til regionale energigjenvinningsanlegg, men det vil også bli produsert avfallsbasert brensel for eksport til Norden og EU via havnene i Hull og Immingham.

Utvikling av avfallsbasert drivstoff til EfW produksjon.

Country Manager i Geminor UK, James Maiden, er klar for å ta fatt på det omfattende prosjektet.

James Maiden er Country Manager for Geminor i UK.

– Vi er svært glade for endelig å komme i gang med byggingen av vårt nye og moderne prosessanlegg i Hull. Neste år skal vi installere utstyr som effektivt fjerner plast fra avfallet og samtidig hente inn ekspertise fra våre prosessanlegg i Sverige og Danmark. Vår intensjon er å produsere RDF med lavt karboninnhold både for det nasjonale og internasjonale markedet, og levere plastfraksjoner til vår partner Quantafuels planlagte kjemiske gjenvinningsanlegg i Sunderland, sier Maiden.

– Dette vil være et prosjekt som skal vise vår forpliktelse til en bærekraftig utvikling av bransjen. Anlegget vil være strategisk viktig for å kunne effektivisere avfallseksporten blant annet til Norden, sier UK Country Manager James Maiden.

Vil du vite mer om Geminor sine tjenester innen produksjon og import av RDF og SRF? Ta kontakt med oss i dag!

Følg vårt nyhetsbrev og få de siste nyhetene først!