Geminor passerer 10 år som RDF-leverandør til svenske Landskrona Energi

EfW-produsenten Landskrona Energi legger nå bak seg 10 produktive år – der de to siste har vært de mest krevende for Skåne-selskapet. Geminor har vært med som leverandør av brensel siden oppstarten, og signerte nylig en kontrakt om forlengelse av samarbeidet.

Landskrona Energi

10 år har gått siden energigjenvinningsanlegget til Landskrona Energi ble åpnet for strøm- og fjernvarmeleveranse fra Helsingborg i nord til Lund i sør. Anlegget har i dag en kapasitet på 60 000 tonn sortert restavfall (RDF) i året, samt 20 000 tonn returtre (klasse 1) og 10 000 tonn skogsflis. Ved full produksjon kan selskapet levere 50 MW strøm og 160 000 MW varme i året bare fra avfallspannen.

Produksjonssjef hos Landskrona Energi, Stefan Nyrud, kan fortelle om ti produktive år for anlegget i sør-Sverige, der de to siste har vært de mest utfordrende.

– Fra COVID slo til for fullt i mars 2020 og fram til april 2021, var det tidvis vanskelig å få tak i brensel. Ved årsskiftet 2020-21 var lageret nesten helt tomt, noe vi aldri har opplevd før. Det resulterte i at vi måtte endre litt på rutinene, blant annet ved at RDF ble erstattet med rundt 1000 tonn avfallstrevirke. Perioden vi har vært igjennom viser oss viktigheten av god forutsigbarhet og lagerkapasitet, sier Nyrud.

Stefan Nyrud hos Landskrona Energi

Mindre proaktiv

Også begrenset bevegelsesfrihet har satt kjepper i hjulene for aktøren.

–  Fordi kvaliteten på avfallsbrenselet er spesielt viktig for driften av pannen vår, har vi normalt jevnlige besøk hos leverandører for å kontrollere sluttproduktet. Det har selvsagt vært vanskelig det siste året. I tillegg har det vært utfordrende å være proaktiv i et marked der både betalingsviljen blant produsentene og regelverket er i stadig endring. Våre leveranser har stort sett kommet innenriks fra Sverige eller fra Norge, men vi har også fått RDF både fra Tyskland og Italia de siste årene, sier Nyrud.

Men COVID-perioden har ikke bare vært negativ, forklarer Stefan Nyrud.

– Faktisk har vi hatt svært god funksjon på vår 10 år gamle panne i denne perioden, og 2020 ble det beste driftsåret noen gang med 97 prosent driftstid. Forklaringen er nok at vi har hatt god revisjonsplanlegging og færre flaskehalser under de siste par årene. Denne prosessen har også vist at et homogent og renere brensel gir oss mindre slitasje, sier Nyrud.

10 års samarbeid forlenges

Geminor har levert rundt 30 000 tonn RDF årlig til Landskrona Energi de siste 10 årene. Det er 50 prosent av det totale volumet som Skåne-selskapet forbrenner i året.

Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius, er svært glad for en forlengelse av avtalen og ser nå fram til å fortsette samarbeidet.

Per Mernelius, CM for Geminor i Sverige.

– Dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan avfallsmarkedet stadig endrer seg. De første årene betalte Landskrona Energi for brenselet vi håndterte for dem, men etter 2015 har selskapet mottatt gatefees for volumene de forbrenner, forteller Mernelius.

– Å sørge for gode og stabile leveranser av RDF, SRF og andre fraksjoner har vært en utfordring for svært mange bransjeaktører i tiden vi har vært igjennom. Dette viser bare viktigheten av å ha tilgang til flere markeder, til god lagerkapasitet og punktlige transportløsninger, avslutter Per Mernelius i Geminor Sverige.

Vil du vite mer om Geminor sine avfalls- og logistikktjenester? Kontakt oss i dag eller les mer her! 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de siste nyhetene først, eller følg oss på LinkedIn!