Nytt pilotprosjekt skal teste verdens første modulbaserte CCS-tjeneste

Østfold Energi sitt fjernvarmeanlegg i Rakkestad skal nå utstyres med et fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning – det første i sitt slag i verden. Tilpasset RDF fra Geminor skal bli brensel under pilotprosjektet.

Østfold Energi sin varmesentral i Rakkestad er et mindre avfallsforbrenningsanlegg som leverer industridamp og fjernvarme til rundt 50 kunder i regionen. Nå innledes et pilotprosjekt for fullstendig prosess- og varmeintegrert CO2-fangst som skal stå ferdig i 2023 og ha en kapasitet på 10 000 tonn CO2 i året.

Det er selskapet Carbon Centric – som eies av Østfold Energi – som sammen med partnerne KANFA og Slåttland Mekaniske står bak utviklingen av karbonfangstanlegget. Referanseanlegget i Rakkestad blir det første som skal demonstrerer fullskala CO2-fangst i Norge innen avfallsforbrenning, der kostnadseffektiv og klimanøytral karbonfangst er målsettingen. Anlegget skal fange så mye som 90 prosent av all CO2 fra forbrenningen.

– Dette er velprøvd teknologi innen olje- og energibransjen som nå skal testes innen avfallsforbrenning. Dersom dette lykkes er hensikten å skape og utvikle en mindre og modulbasert CCS-løsning (karbonfangst og lagring) til bruk hos små aktører som ikke evner å utvikle egne CCS-prosjekt, forteller Johnny Pedersen, varmesjef i Østfold Energi.

Johnny Pedersen er Varmesjef hos Østfold Energi.

Skal gjenbruke CO2 fra forbrenningen

I påvente av permanente lagringsløsninger, som tidligst står klart i 2024, er ambisjonen å selge det rensede og flytende CO2-et til næringslivet. Gjenbruk av CO2 i næringsmiddelindustrien eller veksthusnæringen er både fornuftig og bærekraftig, mener Pedersen.

– For tiden er det mye snakk om utslipp fra forbrenningsanlegg, og dersom vi skal nå 1,5 graders målet, kan omfattende bruk av karbonfangstanlegg som dette være en del av løsningen. Kostnadene for fangst, transport og lagring vil være en faktor, så det vil kreves insentiver både for utvikling, bygging og drift av fangstanlegg framover dersom dette skal bli en bransjestandard, mener Pedersen.

Geminor står for brensel

Geminor har i dag et samarbeid for levering av avfallsbrensel til Østfold Energi, og signerer nå en ny kontrakt for levering av 6000 tonn RDF i året. Brenselet er en miks av norsk og engelsk restavfall som er kvernet og tilpasset formålet, forteller Geminors Country Manager i Norge, Kjetil Hausken.

Kjetil Hausken er Country Manager i Norge.

– Vi er glade for å kunne videreføre samarbeidet og levere designet brensel til Østfold Energi. Vi gleder oss dessuten til å følge pilotprosjektet på nært hold, for vi merker oss interessen for karbonfangst ute i Europa. Det er liten tvil om at mange avfallsprodusenter er opptatte av bærekraftig avsetning, og at mange ser på dette som en del av bransjens framtid, sier Kjetil Hausken.

– Geminor har truffet bra med sin miks av RDF, hvor det blant annet har vært viktig å finne riktig brennverdi og fuktinnhold. Vi er godt fornøyde med samarbeidet og har derfor ønsket å forlenge dette, avslutter varmesjef i Østfold Energi, Johnny Pedersen.

Vil du vite mer om Geminors utvikling og leveranser av RDF? Ta kontakt i dag!

Følg oss på LinkedIN og få de siste nyhetene først!

Rakkestad Fjernvarme.