ESG-rapport: Denne transporten gir lavest CO2-utslipp

Geminors første ESG- og miljørapport gir en grundig innsikt i utslippene fra ulike former for avfallstransport. Rapporten tar også for seg forskjellen i CO2-avtrykket mellom materialgjenvinning og energigjenvinning.

I et strategisk og langsiktig grep for å tilpasse seg en mer bærekraftig drift, slipper nå gjenvinningsaktøren Geminor sin første ESG-rapport (Environmental, Social and Governance). Rapporten dekker samtlige aktiviteter for året 2020, og kartlegger gruppens utslipp med hensyn til blant annet drift, transport, energigjenvinning og materialgjenvinning.

Hensikten med rapporten er å forbedre bedriftens rutiner og søke en best mulig praksis med tanke på bærekraft, forklarer administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Vårt mål er at Geminors virksomheter skal være fossilfrie og netto utslippsfrie innen 2030. Vi ønsker dessuten å rettlede bransjen med tanke på de mest bærekraftige løsningene, samt bruke vår kjøpekraft til å stille miljøkrav til våre underleverandører i verdikjeden, sier Vikingstad.

– Framover blir det viktig for oss å la alle interessentene våre følge fremgangen vi har innen økonomiske, sosiale og miljømessige målsettinger. En årlig rapport vil gi oss en god og kontinuerlig oversikt, og samtidig rette søkelyset mot utfordringer hele gjenvinningsbransjen står overfor, sier Vikingstad.

Les hele rapporten her!

Skipstransport er best – og verst

ESG-rapporten viser at Geminor som gruppe håndterte mer enn 1,7 millioner tonn avfall i 2020. Omtrent 91 prosent av dette gikk til energigjenvinning og 9 prosent til materialgjenvinning. Bare 0,15 prosent gikk til deponi.

Christina Telnes i Geminor.

En betydelig del av utslippene fra avfallshåndteringen kommer fra transport av fraksjoner til gjenvinning. For Geminor ble 76 prosent av fjorårets volumer fraktet med lastebiler, 23 prosent med skip og én prosent med tog.

Å velge riktig transport med tanke på CO2-utslipp er en kompleks sak for bransjen, forklarer bærekraftsansvarlig i Geminor, Christina Telnes.

– CO2-intensiteten beregnes ved å dele transportutslippet på tonnasjen av avfall som transporteres. I vår transportportefølje utgjør shipping både det mest og minst CO2-intensive transportmiddelet. RoRo fergetransport har høyest CO2-intensitet, mens containertransport er det minst karbonintensive alternativet, sier Telnes.

Rapporten setter lastebiltransport i et noe gunstigere lys.

– Veitransport, som lenge har hatt et dårlig rykte når det gjelder utslipp per tonn, viser seg å ha samme gjennomsnittlige CO2-intensitet som bulktransport med skip i vår transportportefølje. Containerfrakt på større skip er det grønneste alternativet, og marginalt bedre enn jernbanetransport hva gjelder CO2-utslipp, forklarer Telnes.

– Ved å aktivt velge transporttjenester med lavere fossilt karbonavtrykk, og samtidig utnytte vårt HUB-nettverk for å optimalisere logistikken, kan vi redusere utslippene våre i årene som kommer, mener Telnes.

Transport med bil.

Energigjenvinning mot materialgjenvinning

Rapporten viser også at CO2-utslippet fra energigjenvinning av trevirke er svært lavt sammenlignet med andre fraksjoner – selv materialgjenvinning av trevirke. Dette fordi biomasse er definert som netto utslippsfritt, forklarer Telnes.

– Biogene materialer er en del av det korte karbonkretsløpet og endrer derfor ikke klodens karbonmassebalanse, slik fossilt karbon gjør. Forbrenning av treavfall er ikke utslippsfritt, men i klimaregnskapet er det satt til null sammenlignet med fossilt CO2, som er en del av det lange karbonkretsløpet. Som en konsekvens av dette viser beregninger gjort i Geminor-rapporten at materialgjenvinning er mer CO2-intensivt enn energigjenvinning av trevirke.

– Ifølge Asplan Viaks utslippsestimater – som vi har brukt i denne rapporten – er energigjenvinning marginalt bedre enn resirkulering av treverk. Dette er et godt eksempel på at det ikke er tilstrekkelig å kun se på ett parameter for å finne den beste løsningen. CO2-utslipp fra materialgjenvinning er høyere fordi det innebærer mer prosessering og bruk av kjemikalier, men utslippsfaktoren tar ikke hensyn til ressursene som spares ved ikke å hugge og behandle nytt trevirke, sier Telnes.

– Med andre ord, CO2-utslippet forteller ikke hele historien. Rapporten endrer derfor ikke Geminors mål om å øke mengden materialgjenvinning innen avfallstrevirke, konkluderer bærekraftsansvarlig i Geminor, Christina Telnes.

Les rapporten her!

Om du har spørsmål til bærkraftig transport eller drift, ta kontakt med oss i dag! 

 

Togtransport av RDF til Sverige har lavt utslipp da det går direkte fra HUB til HUB.