Ny avfallsteknologi skal skape flytende drivstoff og redusere utslipp

CircFuel er et dansk innovasjonsprosjekt som skal utvikle teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra sementfabrikker, og samtidig produsere miljøvennlig drivstoff basert på avfall. Geminor bidrar med ulike avfallsfraksjoner og kompetanse i prosjektet.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og teknologibedriften FLSmidths er initiativtakere bak et fireårig prosjekt som har fått navnet CircFuel. Prosjektet tar sikte på å bruke energien i sementproduksjon til å omdanne organisk avfall til hydrokarboner i en pyrolyseprosess. CircFuel har et samlet budsjett på rundt 27 millioner danske kroner.

I praksis er CircFuel-prosjektet en videreutvikling av FLSmidths patenterte avfallsbehandlingsreaktor, som allerede i dag gjør det mulig å bruke store mengde avfall som alternativt drivstoff i sementfabrikker. Teknologien skal nå føres inn i neste fase, der det organiske avfallet skal benyttes til å skape energi til sementproduksjonen, men også gjøres om til flytende drivstoff. Dette drivstoffet kan igjen benyttes i transportsektoren og bidra til en reduksjon i bruken av fossilt drivstoff på verdensbasis.

Geminor, som allerede er delaktig i prosjekter for blant annet CO2-fangst og kjemisk gjenvinning av plast, går nå inn i CircFuel både med ekspertise og avfallsfraksjoner, forteller adm. dir i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Adm. dir. i Geminor AS, Kjetil Vikingstad.

– Geminor skal levere avfallsprøver til de ulike forsøkene og dele av sin kompetanse rundt egenskapene til de ulike fraksjonene som testes ut i prosjektet. Å sikre tilgang til riktig avfall og bidra med kunnskap om markedsmekanismene blir også viktige bidrag til prosjektet, sier Vikingstad.

Allsidig bruk av sluttprodukt

Prosjektet vil også undersøke ulike bruksområder for pyrolyseoljeproduktene. Dette inkluderer bruk direkte på sementfabrikken, bruk som marint drivstoff og som råstoff til raffinerier som kan videreutvikle drivstoff både til vei- og flytransport.

Dette er et prosjekt som samstemmer godt med Geminors fokus på bærekraftig gjenvinning av avfall, forklarer Vikingstad.

– Sementproduksjon er blant de aller mest forurensende industriene i verden i dag. Nettopp derfor er CircFuel et viktig og spennende prosjekt som kan utgjøre en betydelig forskjell hva gjelder CO2-utslipp i nær framtid. Samtidig har teknologien potensial til å bedre driftsøkonomien til sementprodusentene, redusere internasjonale avfallsdeponier og senke bruken av fossilt drivstoff i verden i dag, avslutter adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Vil du vite mer om Geminor sine prosjekter og tjenester? Les mer eller kontakt oss her!

Følg oss på LinkedIn og få de siste nyhetene først!