COVID skaper travel høst for BIRs energianlegg

COVID-restriksjonene – som nå offisielt er avsluttet – har bidratt til å gi fjernvarme- og strømprodusentene et år litt utenom det vanlige. BIR Avfallsenergi AS utenfor Bergen måtte flytte og utvide sin revisjonsperiode grunnet mangel på vedlikeholdspersonell.

BIR Avfallsenergi AS i Fana selger rundt 250 GWh fjernvarme og 75 GWh strøm i året til et titalls kunder i regionen. Med en forbrenningskapasitet på 220 000 tonn avfall kreves det normalt to årlige revisjonsperioder for å holde ovnene i kontinuerlig drift.

Slik ble det imidlertid ikke under COVID-året 2021, forteller Erlend Ragnvaldsen, salgssjef og forretningsutvikler ved BIR Avfallsenergi AS.

Erlend Ragnvaldsen er forretningsutvikler ved BIR Avfallsenergi AS.

– Normalt har vi to revisjoner i året på rundt tre uker hver, gjerne lagt til april og september. COVID skapte i år utfordringer da vi ikke fikk hentet inn vedlikeholdspersonell fra utlandet, noe som gjorde at vi ikke fikk gjennomført revisjonen på våren som planlagt, forteller Ragnvaldsen.

– Dermed kjørte vi i stedet en større revisjon nå i august og september på totalt fem uker. Samtidig har vi fått tid til å forberede oss til vinteren med kverning og balling av restavfall til forbrenning.

– Vi har hatt en full gjennomgang av våre to linjer, der vi går over hele anlegget og ovnene og skifter ut slitedeler. Slik optimaliserer vi og sikrer at driften går problemfritt resten av året, sier Ragnvaldsen.

Travel høst

COVID-perioden har uansett ikke vært like utfordrende som først fryktet, forklarer Ragnvaldsen.

– Vi har hatt jevn tilgang på avfall, selv om fraksjonene og sammensetningen har vært litt annerledes enn normalt. Litt lavere temperatur i næringslivet har ført til mindre industriavfall og noe mer husholdningsavfall i vår miks. Men med god planlegging har både drift og revisjon fungert bra etter omstendighetene, sier Erlend Ragnvaldsen i BIR.

Operations Manager i GWT NO, Petur Thor Haftorsson.

Geminor Waste Treatment AS (GWT) har denne høsten assistert både BIR i Fana og Frevar i Fredrikstad under revisjonsperiodene, og sørget for kverning, pressing og balling av næringsavfall som lagres til bruk utover vinteren.

– Vi opplever stor aktivitet og travle tider i de fleste markeder, både med tanke på kverning, balling og annen behandling av ulike typer avfall. Til oppdraget hos BIR hentet vi inn vår Flexus maskin, som har jobbet non-stop i fem uker og ballet rundt 5 000 tonn med avfall for lagring. Hos Frevar har vi ballet rundt 3000 tonn med kvernet avfall, forteller Operations Manager i GWT NO, Petur Thor Haftorsson.

– Vi har lenge vært inne i en litt uvanlig periode for mange forbrenningsanlegg i Norden, både hva gjelder tilgang på avfall og på arbeidskraft for revisjon og liknende oppdrag. At det blir endringer i revisjonsplanene i år har ikke kommet som noen stor overraskelse, avslutter Operations Manager i GWT NO, Petur Thor Haftorsson.

Vil du vite mer om GWT sine tjenester? Les mer eller kontakt oss her!