Åpner ny svensk strøm med returpapir til Tyskland

Geminor introduserer nå en ny avfallsstrøm for returpapir fra Sverige til Tyskland. - Vi har ambisjoner om å bli den naturlige koblingen mellom oppstrøms- og nedstrømsaktører innen gjenvinning av papir, sier CM hos Geminor i Sverige, Per Mernelius.

En økende etterspørsel etter returpapir (RCP) i Tyskland har gjort landet til det viktigste mottakermarkedet i Europa. Dette har åpnet for import fra flere land, og Geminor fokuserer nå på overskuddet av returpapir i Sverige, forklarer Geminor Country Manager, Per Mernelius.

– Rundt 75 prosent av papiravfallet i Sverige samles og sorteres, noe som gjør at vi ligger i toppen innen returpapir i Europa. Dette gir oss et veldig godt utgangspunkt for å skape en funksjonell strøm av returpapir fra Sverige til mottaksmarkeder som Tyskland.

Forholdene for eksport av papir blir stadig bedre i Sverige, forklarer Mernelius.

Per Mernelius er CM i Sverige.

– Fra 1. januar 2022 vil kommunene i Sverige ha eierskapet til og ansvaret for avsetningen av svensk returpapir, en ny forskrift som vil skape en mer åpen markedssituasjon.

– Vår ambisjon er ikke å ta del i innsamlingen av papir, men å bli den naturlige koblingen mellom oppstrøms- og nedstrømsaktører i verdikjeden, sier Mernelius.

Papirproduksjonen øker i Tyskland

Papirindustrien består hovedsakelig av tre produktlinjer: grafisk papir, emballasje og serviettproduksjon. Emballasjebransjen er den viktigste driveren og den største mottakeren i det tyske markedet for øyeblikket, forklarer Yasser Ismail, Development Manager og papirekspert i Geminor DE.

– Resirkuleringen av returpapir vil vokse betraktelig i EU, og Tyskland alene vil mangle rundt 4,1 millioner tonn papir til gjenvinning fra 2024. Det etableres stadig nye papirfabrikker for produksjon av emballasje – fabrikker som trenger returpapir som blant annet papp og grafisk papir.

Yasser Ismail er Geminors ekspert på returpapir.

– Vår ekspertise i Tyskland ligger i logistikk, sortering og behandling av papir for å imøtekomme behovene til papirfabrikkene, sier Ismail.

Ønsker grønn transport

Mangel på transporttjenester i Europa har blitt et problem for næringen, som frem til nå hovedsakelig har vært avhengig av veitransport. Geminor sin eksport av RDF og SRF med tog fra Tyskland til Sverige er imidlertid en tjeneste som nå kan skape synergier.

– Vi har en ambisjon om å flytte mer av avfallstransporten over til tog, noe som viser seg å være det mest bærekraftige transportalternativet i Europa i dag. Togtransporten av avfall som i dag sendes til Sverige åpner muligheten for å sende papir med returtransport tilbake til Tyskland. Dette er både et fornuftig og kostnadseffektivt alternativ som reduserer CO2-utslipp, sier Per Mernelius.

Togtransport av RDF til Sverige kan gå i retur med papir.

– Materialgjenvinning av returpapir har lenge vært en stor og internasjonal næring, og en viktig del i EU sin satsing for å skape nye sirkulære økonomier fram mot 2030. Geminor styrer mot mer materialgjenvinning, og returpapir vil være en viktig del av dette arbeidet, avslutter CM ved Geminor i Sverige, Per Mernelius.

Vil du vite mer om Geminor sin returpapirtjeneste? Kontakt oss i dag!

Følg oss på LinkedIN!