To nye kontrakter sender dansk avfallstrevirke til materialgjenvinning

Geminor inngikk nylig to separate kontrakter for håndtering og eksport av dansk avfallstrevirke. Avtalene med selskapene Affaldplus og ARGO har en totalramme på 31 000 tonn årlig og varer fram til 2023.

Geminor øker nå sin innsats innen materialgjenvinning av trevirke i Danmark. Gjenvinningsaktøren signerte nylig avtaler med de interkommunale bransjeaktørene ARGO og Affaldplus – kontrakter som trer i kraft fra 1. september i år med varighet på 15 måneder. I denne perioden skal Geminor transportere og avsette 19 000 tonn treflis årlig for ARGO, og rundt 12 000 tonn årlig for Affaldplus.

Avfallstrevirket skipes i første rekke til Latvia og Tyskland, der flisen skal benyttes i sponplateindustrien. Før eksporten blir trevirket samlet i Geminors HUB i Køge der det gjennomføres en grundig kvalitetskontroll.

– Trevirke en viktig del av materialgjenvinningen

Country Manager for Geminor i Danmark, Kasper Thomsen, er glad for å inngå nok en avtale med sentrale danske avfallsaktører.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– Materialgjenvinning av avfallstrevirke utgjør i dag en av de største og viktigste eksemplene på en sirkulær økonomi i Europa. Geminor ser viktigheten av dette arbeidet, og har økt sitt fokus på trevirke både i Danmark og ellers i Europa de siste par årene, sier Thomsen.

– Volumene som vi nå skal håndtere for ARGO og Affaldplus utgjør nok et steg i riktig retning, og blir en viktig del av vår satsing på materialgjenvinning av trevirke. Vi ser frem til å utvide vårt samarbeid med begge selskapene, og til å bidra til mest mulig bærekraftig og hensiktsmessig bruk av dansk avfallstrevirke, avslutter Country Manager i Geminor DK, Kasper Thomsen.

Vil du vite mer om Geminors tjenester innen avfallstrevirke? Ta kontakt med oss i dag! 

Waste wood handled by Geminor on its way to Eastern Europe for material recycling.