Ny kontrakt: Øker gjenvinningsgraden ved hjelp av robotsortering

Geminor og Renovasjon i Grenland (RIG) har inngått en avtale for håndtering av restavfall med en ramme på opp til 35 000 tonn over fem år. Avfallet skal sorteres til en rekke gjenvinnbare fraksjoner i Bjorstaddalens robotsorteringsanlegg i Skien.

I den nylig signerte kontrakten skal Geminor håndtere og behandle 7000 tonn restavfall årlig for det interkommunale avfallsselskapet Renovasjon i Grenland (RIG). Avtalen, som trer i kraft fra 1. september, varer i utgangspunktet frem til høsten 2023 med opsjon på ytterligere tre år.

Avfallet skal fraktes fra RIG’s fire miljøstasjoner i Grenland til Geminors partner i prosjektet, Bjorstaddalen Næring AS i Skien kommune. Her skal restavfallet sorteres og omgjøres til flere gjenvinnbare fraksjoner i et av Skandinavias mest moderne robotsorteringsanlegg, forteller prosjektansvarlig og Account & Development Manager hos Geminor, Leif Neverdahl.

Leif Neverdahl i Geminor.

– Avfallet blir fraktet til Bjorstaddalen i gassdrevne trailere, før det blir grovsortert av maskin. Deretter gjennomfører robotanlegget en detaljsortering: Ved hjelp av infrarøde sensorer og gripearmer blir avfall som tre, papp, stein, metall, plast og keramikk sortert ut i rene fraksjoner. Av de årlige 7000 tonnene med avfall vil det kun bli igjen rundt 2000 tonn restavfall som ikke kan materialgjenvinnes, sier Neverdahl.

– Bidrar til å bedre miljøregnskapet

Bruk av robotsorteringsanlegg gir flere fordeler, forteller Leif Neverdahl.

– Sorteringen skaper helt rene fraksjoner som forenkler og effektiviserer sluttbehandlingen, enten det er snakk om material- eller energigjenvinning. Målet er å øke gjenvinningsgraden på avfallet vårt, slik at mindre går til spille, samtidig som vi øker kvaliteten på fraksjonene som går til produksjon av nye produkter. Robotsortering bidrar i så måte til å bedre miljøregnskapet, sier Leif Neverdahl.

Robotanlegget utfører 6000 plukk i timen og kan læres opp til å ta ut alle fraksjoner som kan gjenvinnes i dag, forteller konserndirektør i Bjorstaddalen Næring AS, Sindre Hauen.

Sindre Hauen i Bjorstaddalen Næring AS. Foto: Kilian Munch

– Sensorteknologien er helt unik og identifiserer form, farge og materiale. Dersom det åpner seg nye markeder i fremtiden, eller det kommer krav fra myndighetene, kan robotanlegget læres opp til å gjenkjenne disse fraksjonene også. Vi ønsker å være i forkant og leter hele tiden etter bedre løsninger for håndtering av avfallet, sier Sindre Hauen i Bjorstaddalen Næring AS.

Vil du vite mer om Geminor sine logistikk- og gjenvinningstjenester? Les mer om oss her!