Mangel på britiske lastebilsjåfører kan skape problemer for RDF-importen til Norge

Tungtransportselskapene i Storbritannia er i hardt vær på grunn av akutt mangel på lastebilsjåfører. Spesielt avfallsbransjen er påvirket av denne krisen, noe som trolig får konsekvenser for de skandinaviske energigjenvinningsanleggene fra høsten av.

Av COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel

En akutt mangel på trailersjåfører i Storbritannia har ført til store utfordringer for transportselskapene – som ikke klarer å skaffe nok sjåfører til å holde flåtene i full drift. The Road Haulage Association (RHA) anslår at det mangler opp til 100 000 sjåfører for å dekke transportbehovet over hele landet.

Hovedårsaken til det akutte problemet er manglende rekruttering over flere år, men også BREXIT skaper problemer ved å vanskeliggjøre for utenlandske sjåfører i landet. I tillegg har COVID hatt innvirkning på sjåføropplæringen de siste par årene. Problemene som sjåførmangelen nå forårsaker vil trolig merkes i lang tid framover.

Situasjonen skaper nå panikk i enkelte bransjer, og konkurransen om å få kjøpt veitransporttjenester øker kraftig. Rapporter viser at sjåfører stadig tilbys store «sign-on-fees» for å påta seg transportoppdrag, og innen detaljhandel og byggebransjen tilbyr flere virksomheter sågar å doble sjåførlønninger for å sikre sin egen logistikk.

En utfordring for sjøtransport

Som et av de minst attraktive markedene for transportører, lider avfallsbransjen allerede av konsekvensene fra sjåførmangelen. Den mest åpenbare er den stadig økende utfordringen med å transportere RDF til gjenvinningsanlegg både i og utenfor Storbritannia. Det aller meste av transporten startes eller avsluttes med trailere, enten det er snakk om transport med bulkskip, Ro-Ro, containerskip eller jernbane. Dermed blir dette et problem i forbindelse med eksport av RDF.

I tillegg til nevnte utfordringer har logistikkostnadene økt med rundt 10 prosent i år, og vil trolig fortsette å stige på grunn av dagens situasjon.

Kapasiteten for sjøtransport av RDF har så langt under COVID vært tilstrekkelig fra de britiske øyer. De stigende oljeprisene fører likevel til at drivstoffkostnadene bare øker, og med dette øker kostnadspresset på bransjen.

Påvirker eksportmarkedet

Med totalt 1,63 millioner tonn RDF/SRF eksportert fra England de siste målte 12 månedene (juni -20 til juni -21, kilde: Footprint Services), er Storbritannia fortsatt et svært viktig RDF-marked for norske og svenske gjenvinningsanlegg. Når vi nå går inn i forbrenningssesongen vil transportsituasjonen trolig skape store utfordringer både for avfallsprodusentene og de mange internasjonale mottakerne som drifter sin energigjenvinning på avfall fra det britiske markedet.

Den britiske regjeringen innfører pakker og tiltak for å støtte veitransportindustrien i landet, men det finnes ingen åpenbar «quick-fix» på problemet. For Geminor vil utfordringen ligge i å tilrettelegge for en effektiv og kostnadsbesparende logistikk, og samtidig opprette alternative RDF-strømmer for å kunne erstatte tapte eksportvolumer fra Storbritannia.

Og det skal vi løse.

I alle tilfeller må trolig energigjenvinningsanlegg både i Skandinavia og Europa forberede seg på en noe mer uforutsigbar sesong både når det gjelder volumer og markedspriser.