Kraftig økning i behandling og materialgjenvinning av trevirke

Ved utgangen av COVID-perioden kan Geminor vise til en solid vekst innen behandling og eksport av avfallstrevirke. Under de første fem månedene av 2021 er oppgangen på 32 prosent sett mot samme periode i fjor.

Håndteringen av avfallstrevirke har steget betydelig for gjenvinningsaktøren Geminor i perioden januar-mai i år. Totalt har fraksjonen økt med 33 200 tonn – eller 32 prosent – sett opp mot samme periode i fjor. Samtidig har andelen avfallstrevirke som går til materialgjenvinning – primært til sponplateproduksjon – økt med hele 22,5 prosent i samme periode.

Veksten i trefraksjonene er ventet å fortsette framover, sier COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

– Offentlige krav til mer materialgjenvinning, bedre kapasitet for resirkulering av avfallstrevirke, samt større aktivitet i næringslivet er hovedårsakene til veksten vi ser. Med dette oppstår nemlig flere kontrakter i Europa rundt behandling, lagring og eksport av avfallstrevirke. Med unntak av vårt største marked Norge, som ligger stabilt, har vi vekst både i Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia, forteller Schöpwinkel.

– Sirkulærøkonomien innen avfallstrevirke er den mest utviklede av alle avfallsfraksjoner vi har i dag, og vil legger nå til rette for ytterligere vekst i flere markeder. Dette handler blant annet om å effektivisere eksportløsningene av trevirke, noe vi gjør med tilpassing av to nye HUB’er – én i Wilhelmshaven og én i Brunsbüttel i Tyskland. Materialgjenvinning av treverk blir heller ikke optimal uten et stort fokus på bærekraftige transportløsninger – enten dette er skip, bil eller transport med lektere på kanalene i Europa, forteller Schöpwinkel.

Også avfallstrevirke til energigjenvinning er i vekst, påpeker Chief Operating Officer i Geminor.

– I Finland ser vi en vekst av spesielt impregnert trevirke. Dette eksporteres til Tyskland på grunn av manglende nasjonale nedstrømsløsninger for denne typen trevirke. I Polen går det i eksport av jernbanesviller, som er kreosot-behandlet trevirke. I likhet med det finske treverket blir dette eksportert til Tyskland og går til energigjenvinning, forteller Schöpwinkel.

Ønsker en felles internasjonal standard

I mars lanserte Geminor den internasjonale databasen GemiLAB, som gjør det mulig å registrere innholdet og vurdere kvaliteten på avfallstrevirke fra produsenter. Databasen skal bidra til å øke kvaliteten på trevirke som går til gjenvinning, blant annet ved å skape bedre sorteringsrutiner for avfallstrevirke i Europa.

Inge Raymond Langhelle i Geminor.

Inge Raymond Langhelle er Senior Account Manager med ansvarsområde innen avfallstrevirke i Geminor. Han mener en felles internasjonal kvalitetsstandard for avfall vil bidra både til bedre materialgjenvinning og energigjenvinning.

– Vi ser stor variasjon i kvalitet på fraksjonene, avhengig blant annet av opphavsland. Dette har ofte å gjøre med ulike rutiner for prosessering og gjenbruk. Når stadig mer avfallstrevirke går til gjenvinning, er vi avhengig av bedre kvalitet og mer effektivitet i alle ledd. «Blind» sortering gir ikke mulighet for å hente ut avfallstrevirke som skal lenger opp i avfallshierarkiet, mener Langhelle.

– Å ha kunnskap om flere land samtidig gjør oss i stand til å vurdere hele markedet fortløpende, noe som er en stor fordel i dette arbeidet. Med HUB’er i flere land – og GemiLAB i full drift – kan vi finne «best practice» og jobbe mot en felles standard alle kan nyte godt av, sier Langhelle.

– Jobber vi tettere sammen internasjonalt vil vi også finne synergier når det gjelder logistikk og eksport landene imellom. Dette er også viktig for å kunne optimalisere en sirkulær økonomi innen avfallstrevirke framover, avslutter Inge Raymond Langhelle i Geminor.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om våre tjenester innen avfallstrevirke.