Første eksport av løst RDF fra Polen til Sverige

Walking-floor bilene som ankom Landskrona i Sverige denne måneden representerer den aller første eksporten av løst RDF fra Polen til Sverige. Biltransporten utgjør starten på en mer fleksibel strøm av avfall til energigjenvinning i Skandinavia.

Geminor etablerte et eget kontor i Polen i 2020, og har siden den gang åpnet eksportruter med ballet RDF og andre fraksjoner til flere land. Nå har polske myndighetene gitt tillatelse til å eksportere løst RDF og blandet restavfall (MSW) på walking-floor biler – noe som gjør Geminor til det første selskapet for transport av løst RDF fra Polen til Sverige.

Eksporten starter med opp til ti biler i uka, hver med en kapasitet på 23 tonn. Det totale volumet vil etter plan nå 10 000 tonn innen utgangen av 2021.

Løst RDF fra Polen har ankommet Sverige.

Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius, forklarer viktigheten av transporten med walking-floor biler.

– For øyeblikket utvikler vi en mer praktisk logistikk for import og distribusjon av polsk RDF i Sverige. Transporten vil gå til HUB’en vår i Landskrona, hvor vi har behandlings- og lagringsmuligheter, og vil derifra distribueres direkte til partnere over hele Sør-Sverige.

Per Mernelius er CM i Sverige.

– Biltransport av løst RDF er dyrere enn sjøtransport av ballet avfall, men dette er fortsatt en god løsning på grunn av den relativt korte transportveien fra Polen. Den mest åpenbare fordelen med biltransport er at den går direkte og er fleksibel for alle mottakere som ikke har direkte tilgang til en havn, sier Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius.

Det polske markedet vokser

I kjølvannet av COVID er Polen i ferd med å bli et viktig eksportmarked for restavfall, forklarer Country Manager for Geminor i Polen, Andrzej Zientarski.

– Det polske avfallsmarkedet mangler infrastruktur for å behandle sitt eget avfall, og derfor er eksport av RDF for energigjenvinning en god løsning. Dette åpner for at Polen blir et nytt marked for avfallsdrivstoff for mange land. Sverige er blant landene med et behov for import, og har nå en behandlingskapasitet på nesten 2 millioner tonn for import av RDF, sier Zientarski.

Geminor CM i Polen, Andrzej Zientarski.

– For tiden jobber Geminor for å oppnå mer fleksible regler rundt eksport fra Polen, og for å bedre logistikken for disse avfallsstrømmene. Å være den første eksportøren av løst RDF og MSW fra Polen er nok en viktig milepæl for oss, avslutter County Manager for Geminor i Polen, Andrzej Zientarski.

Vil du vite mer om hva Geminor kan tilby innen eksport og gjenvinning av avfall? Kontakt oss i dag!