Åpner automatisert SRF-linje for produksjon til ledende sementprodusent

Denne uken åpnet Geminor en ny produksjonslinje for å sikre riktig design og mengder av SRF til sementprodusenten Aalborg Portland i Danmark.

Foto: Johny Kristensen

I 2020 signerte Geminor en kontrakt med sementprodusenten Aalborg Portland for levering av 120 000 tonn SRF over en periode på tre år. Kontrakten trådte i kraft 1. januar 2021, og samtidig startet utviklingen av en ny produksjonslinje for design av SRF for den ledende sementprodusenten.

SRF under porduksjon i Ålborg. Foto:Johny Kristensen

Denne uken åpnet produksjonslinjen på Geminor’s utvidede HUB i Aalborg. Den årlige produksjonskapasiteten vil være over 40 000 tonn SRF, sier Account & Development Manager i Geminor, Per Cederberg.

– Dette er et moderne kvernings- og blandingsanlegg som er utviklet for å levere kvalitetsbrensel til Aalborg Portlands sementovn. I dette prosjektet kan vi bruke vår styrke som er å hente råvarer fra store deler av Europa, og deretter utvikle et tilpasset avfallsbrensel ved å sortere, designe og «finjustere» ulike fraksjoner. Slik klarer vi å produsere homogent brensel med strenge krav til klor, biomasse og annet innhold, sier Per Cederberg.

Per Cederberg i Geminor er ekspert på avfallsbrensel for sementbransjen.

– Denne produksjonslinjen kan levere homogent og stabilt avfallsbrensel over tid. Det gjør linjen unik i Danmark i dag, sier Cederberg.

GWT med ansvar for produksjon

Geminors datterselskap, Geminor Waste Treatment (GWT), får ansvar for det operative rundt produksjonslinjen i Aalborg. Linjen består av en rekke enheter, forklarer leder i GWT, Johan Olø.

– Den nye produksjonslinjen er nærmest helautomatisk. Vi har en kjedebeltetransportør fra Westeria, med to meters bredde, som også fungerer som en bunker for bulkmateriale. Metso 4000-8 er en veldig robust kvern som reduserer materialet ned i 0-300 mm størrelse.

– Deretter sorterer en magnetseparator fra Steinert metaller ut fra avfallet, før en finkvern – Metso 3550 – produserer 0-20 til 0-100 mm materiale avhengig av behov, sier Johan Olø.

Partnerskapet med Aaborg Portland hjelper Geminor med å videreutvikle biogene fraksjoner og SRF av høy kvalitet, sier Cederberg.

Johan Olø er daglig leder i GWT.

– Aalborg Portland har et ambisiøst mål om 75 prosent substitusjonsrate. Dette vil kreve tett samarbeid med leverandørene om den riktige blandingen av brenselet. Den nye produksjonslinjen i Aalborg er et godt eksempel på et driftsinitiativ som gjør sementproduksjonen betydelig mer bærekraftig, avslutter Account & Development Manager i Geminor, Per Cederberg.

Vil du vite mer om SRF for sementindustrien? Kontakt oss i dag!

Vær den første til å få de siste nyhetene, følg oss på LinkedIn!