Mottar støtte for utvikling av forbehandlingsanlegg for plast til kjemisk gjenvinning

Geminor mottar 10,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge som tilskudd i planleggingen av et sorterings- og forbehandlingsanlegg for plastavfall til kjemisk gjenvinning. Tilskuddet utgjør en del av et større prosjekt med en totalramme på 43 millioner kroner.

Geminor intensiverer sitt arbeid med avfallsplast til gjenvinning, et område som har fått større fokus etter at selskapet fikk teknologiaktøren Quantafuel med på eiersiden. Med støtte fra Innovasjon Norge starter selskapene nå et felles prosjekt som skal lede til en investering i forbehandling av avfallsplast ment for kjemisk gjenvinning.

Som hovedleverandør av ikke-gjenvinnbart plastavfall til Quantafuels kjemiske gjenvinningsanlegg i Danmark, ønsker Geminor å utvikle et forbehandlingsanlegg som tilrettelegger for samling, sortering og behandling av riktig plastkvalitet og sammensetning for kjemisk gjenvinning – såkalt pyrolyse. Prosessen lager kjemiske råvarer av plastavfallet som kan benyttes til produksjon av blant annet nye plastprodukter.

Testprosjekt i Sverige

Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel, beskriver prosjektet som et viktig steg i retning av sirkulære løsninger for plast.

COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

– Prosjektet rundt utviklingen av et forbehandlingsanlegg skjer for tiden i vår HUB i svenske Landskrona. Innovasjon Norges tilskudd til forskning på og utvikling av anlegget utgjør 10,9 millioner kroner – som er rundt en fjerdedel av hva et mulig anlegg vil koste. Dette er et viktig tilskudd som muliggjør satsingen vår, sier Schöpwinkel.

– Når vi bruker kjemiske råstoffer fra avfallsplast til å lage nye produkter, er dette bærekraftig materialgjenvinning på sitt mest effektive. Men sammensetningen av plastavfallet må være optimal for å få høyest mulig utbytte av plasten. Dette forarbeidet vil handle om hvordan vi oppnår optimal sortering og fjerning av blant annet klor, svovel og andre uønskede elementer i den kjemiske prosessen, sier Schöpwinkel.

– Det finnes nok plastavfall å ta av – utfordringen er å sortere og forbehandle på en tids- og kosteffektiv måte, avslutter Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

Vil du vite mer om kjemisk gjenvinning av plastavfall? Kontakt oss i dag! 

Følg oss på LinkedIn og få de siste nyhetene først!