Geminor blir hovedleverandør av plastavfall til nytt kjemisk gjenvinningsanlegg i England

ReNew ELP og Geminor UK har inngått en avtale om levering av behandlet plastavfall for kjemisk gjenvinning. Det engelske teknologiselskapet bygger for øyeblikket et gjenvinningsanlegg som skal være klar til drift i 2022.

Selskapet ReNew ELP har startet byggingen av et avansert plastgjenvinningsanlegg i Teesside i England, som skal utvikle kjemikalier basert på plastavfall til bruk i produksjon av nye plastprodukter. Anlegget skal driftes på såkalt HydroPRS-teknologi (Hydrothermal Plastic Recycling Solution), som gjør det mulig å gjenvinne plastavfall som tidligere gikk til forbrenning eller deponi.

Etter ferdigstillelse vil det nye anlegget bestå av fire linjer som hver kan behandle 20.000 tonn plastavfall årlig. Den første fasen av prosjektet vil være i drift innen utgangen av 2022.

Geminor blir hovedleverandør

Geminor UK signerte nylig en kontrakt som gjør selskapet til hovedleverandør for anlegget i England. Avtalen med ReNew ELP vil sende mellom 15 000 og 20 000 tonn PE- og PP-rikt plastavfall til anlegget, noe som utgjør nærmest hele plastvolumet under den første produksjonsfasen.

Hoveddelen av materialet som blir sendt til kjemisk gjenvinning er husholdningsavfall som plastemballasje, men anlegget vil også kunne behandle plastprodukter i form av gryter, kar og skuffer som hittil har blitt ansett som ikke-resirkulerbare.

James Maiden, Geminor CM i Storbritannia.

James Maiden, Country Manager i Geminor UK, er klar for å levere når kontrakten iverksettes.

– Vi ser frem til å samarbeide tett med ReNew ELP i dette banebrytende prosjektet. Et prosjekt som dette gjør det mulig for oss å utvikle nye strømmer av sekundære råvarer, og samtidig flytte materialer lenger opp i avfallshierarkiet. Å utvikle forsyningskjeden for anlegget i Teesside er del av vår internasjonale satsing på behandling av plastavfall, sier Maiden.

Richard Daley, administrerende direktør i ReNew ELP, er godt fornøyd med det nye partnerskapet.

Richard Daley at ReNew ELP.

– Vi er glade for at vårt råvarebehov for den første linjen på 20.000 tonn nå er oppfylt igjennom vårt partnerskap med Geminor. Avtalen markerer en milepæl i utviklingen av det første HydroPRS ™ resirkuleringsanlegget, som vil være en betydelig bidragsyter i jobben med å utvikle en sirkulær økonomi for plastprodukter og samtidig redusere plastavfallet i naturen, sier Richard Daley.

Vil du vite mer om plastgjenvinning og kjemisk resirkulering? Ta kontakt med oss i dag!

Få de siste nyhetene først på LinkedIn!