Kanaltransport i Europa reduserer CO2-utslippene radikalt

I et av sine prosjekter i Tyskland overfører nå Geminor transporten av avfallstrevirke fra lastebiler til lektere. Ferske beregninger viser at transporten på kanalene reduserer CO2-utslippene med nesten 70 prosent.

Siden 2020 har Geminor eksportert A4-avfallstrevirke fra Finland til Tyskland for gjenvinning. Lübeck har som ankomsthavn mottatt rundt 1500 tonn trevirke, og lasten har deretter blitt fraktet med lastebiler til forskjellige mottakere i regionen.

Totalt har 85 trailere tilbakelagt til sammen 17 000 km på tyske veier for å få avfallstrevirket fram til sluttmottaker.

Sparer utslipp, tid og kostnader

For å gjøre transporten mer effektiv, og samtidig redusere veitrafikk og CO2-forurensning, flytter Geminor nå all transport av avfallstrevirke til lektere som trafikkerer de tyske vannveiene, forteller Geminors Country Manager i Tyskland, Andreas Hefler.

– Lektertransport er ikke bare et bærekraftig transportalternativ – det sparer oss i tillegg både for tid og kostnader. For øyeblikket transporterer vi avfallstrevirke til Berlin på Lübeck-Elbe ruten, som har en total distanse på 318 km. Et volum på 1 500 tonn kan transporteres med kun tre lektere, og deretter losses direkte inn på forbrenningsanleggene ved ankomst, forklarer Andreas Hefler.

Andreas Hefler, CM i Geminor i Tyskland.

Ved å bruke de mest relevante variablene i beregningen har Geminor sett på reduksjonen i utslippene lektertransporten fører til – målt i CO2-ekvivalenter. Resultatene er oppsiktsvekkende, forteller Andreas Hefler.

– De 85 trailerne som transporterer 1500 tonn trevirke har et samlet CO2e-utslipp på 49,2 tonn. Til sammenligning fører nøyaktig samme volum transportert med lektere bare til 13,8 tonn CO2e-utslipp. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 70 prosent sammenliknet med utslippene fra veitransporten, sier Hefler.

Vil øke kanaltransporten

Geminors erfaring så langt indikerer at tradisjonell kanaltransport er et godt alternativ for avfallstransporten i Sentral-Europa.

– Svarene vi får er positive, og vi ser derfor nå på muligheten for å utvide lektertransporten. For øyeblikket planlegger vi også å transportere avfallstrevirke fra Sør-Tyskland til vår HUB i Wilhelmshaven, og deretter eksportere dette til Baltikum.

Barge loaded for canal transport to Berlin.

– Med de stadig økende kravene til kutt i CO2-utslipp i EU, er transport av varer på vannveiene et alternativ som stadig flere må vurdere. Dette kan bety en aldri så liten renessanse for lektertransporten i Europa, avslutter Country Manager ved Geminor i Tyskland, Andreas Hefler.

Vil du lære mer om Geminor sine logistikktjenester? Les mer eller kontakt oss i dag!