Geminor vinner sitt første offentlige anbud for restavfall i Danmark

Utviklingen mot et privatisert avfallsmarkedet har ført til Geminors første kontrakt for transport og behandling av RDF i Danmark. Geminor skal over en fireårsperiode håndtere nærmere 120 000 tonn RDF for Vejen kommune.

Kontrakten mellom Vejen kommune og Geminor DK, som nylig ble vunnet igjennom en offentlig anbudsprosess, har oppstart 1. januar 2022 og innebærer transport og behandling av 30 000 tonn RDF i året. Kontrakten varer i fire år, med et totalvolum på opp til 120 000 tonn.

Volumene av RDF skal blant annet leveres til mottakere som Fjernvarme Fyn, Renosyd og Hammel Fjernvarme.

Dette er en aldri så liten milepæl for Geminor, sier Country Manager i Danmark, Kasper Thomsen.

– Kontrakten med Vejen kommune betyr at vi for første gang vil kunne sortere og behandle dansk avfall. Dette er en naturlig utvikling fordi danske myndigheter ønsker seg fordelene ved et mer privatisert avfallsmarked, der gjenvinningsaktører som Geminor kan tilrettelegge forbedre utnyttelse og fordeling av avfallsressursene, sier Thomsen.

Det danske markedet i endring

Kontrakten med Vejen kommune er et eksempel på en forventet trend og en effektivisering av gjenvinningsprosessen, sier Kasper Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– Som en internasjonal gjenvinningsaktør vil Geminor kunne gi sine partnere avsetningsgarantier i Danmark, skape bedre leveringsfleksibilitet og dermed sikre høy servicegrad både for mottaker og produsent. Vi vil blant annet kunne hente ut mer tre og plast fra avfallet – noe som vil øke graden av materialgjenvinning og kjemisk gjenvinning, sier Thomsen.

Geminors ambisjon er å sikre både kvaliteten og volumene til de danske energigjenvinningsanleggene, og samtidig levere fraksjoner til internasjonale mottakere når dette er nødvendig.

– En større grad av privatisering i avfallsmarkedet fører til bedre utnyttelse av det danske avfallet, og vi vil jobbe tett med de danske forbrenningsanleggene for å skape mer skreddersydd kvalitetsavfall. Som gjenvinningsaktør er det viktig for Geminor å bidra til denne utviklingen, avslutter Country Manager for Geminor DK, Kasper Thomsen.

Vil du vite mer om Geminors internasjonale avfallstjenester? Kontakt oss i dag!