Blir eneste leverandør til nytt fjernvarmeanlegg i Säffle

Fjernvarmekjelen som for tiden bygges i Säffle i Sverige, er utviklet på den nyeste og mest effektive teknologien. En ny kontrakt med eieren Värmevärden gjør Geminor til den eneste leverandøren av drivstoff til anlegget, som etter planen åpner i desember.

Energiselskapet Värmevärden AB bygger for tiden et moderne fjernvarmeanlegg i Säffle i Värmland fylke i Vest-Sverige. Prosjektet, som kalles «Framtidssteget Säffle», skal gi bærekraftig energi til mange av Säffles boliger og industribygg i lang tid fremover. Säffle-anlegget ble påbegynt i september 2020, og vil ha en prislapp på rundt 280 millioner svenske kroner når det står ferdig til bruk i desember. Da skal anlegget kunne levere varme tilsvarende 50 000 MWh i året.

Dette er et lite men svært effektivt fjernvarmeanlegg, forteller sjef for anleggsutvikling og brenslestrategi i Värmevärden, Bjørn Søderberg.

– Anlegget vil ha en meget god rensingsteknologi, med et såkalt katalytisk rensingstrinn. Kjelen i Säffle blir dermed «state of the art» når det kommer til reduksjon av blant annet nitrogenoksid. Anlegget vil også kunne overvåkes eksternt, og ha systemer som bruker AI-teknologi for å optimalisere produksjonen, forteller Søderberg.

Anlegget i Säffle blir lite, men svært effektivt.

– Den nye kjelen er robust og fleksibel nok til å kunne håndtere mange forskjellige typer drivstoff, noe som vil være nødvendig framover. En av styrkene med fjernvarme er jo at vi skal kunne produsere energi fra det som til enhver tid er mest hensiktsmessig for samfunnet, og at vi skaper ressurser av alt avfallet vårt, sier Søderberg.

– Tradisjonelt har det vært vanskelig å bygge små kjeler som er fleksible på drivstoff, men framover vil vi kunne bygge flere kjeler av denne størrelsen i flere av våre fjernvarmenett, forteller Søderberg.

Geminor sikrer seg kontrakt

Geminor signerte nylig kontrakten som gjør selskapet til eneleverandør av RDF til anlegget i Säffle. I avtalen skal Geminor levere 18 000 tonn i året som kommer, og avtalen har en opsjon på fem nye år.

Per Mernelius er CM i Sverige.

– Det er ikke så vanlig å bli tildelt eneretten på levering av avfallsbasert drivstoff, og vi ser på denne kontrakten som en tillitserklæring. Dette oppdraget forplikter oss til å sørge for god leveringssikkerhet fra vår internasjonale portefølje, samt transportere og lagre på den mest effektive og bærekraftige måten, sier Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius.

– Dette er en topp moderne og svært effektiv kjele som krever homogent drivstoff. I så måte stilles det høye krav til kvaliteten, noe vi kan og skal levere på. Vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet, sier Per Mernelius.

– Vi har et langvarig samarbeid med Geminor. Å være den eneste leverandøren til anlegget er et stort ansvar, og det kreves et godt partnerskap for at vi skal lykkes med varmeleveransen til Säffle. Vi stoler helt og fullt på at Geminor kan levere på dette, avslutter sjef for anleggsutvikling og brenslestrategi i Värmevärden, Bjørn Søderberg.

Du kan følge utviklingen av prosjektet her!

Vil du vite mer om Geminor sine tjenester? Kontakt oss i dag!