Ujevnt skattetrykk begrenser effektiv energigjenvinning

Import- og forbrenningsskatten som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO2-utslipp. Ulikt skattetrykk skaper imidlertid en ubalanse som kan bidra til å redusere den mest bærekraftige energigjenvinningen vi har, mener adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Tekst av adm. dir. i Geminor AS, Kjetil Vikingstad.

Midt i et år preget av COVID har flere land innført eller varslet en innføring av forbrenningsskatt på energigjenvinning. Først ut var Nederland, som 1. januar 2020 innførte en importskatt på 32 € per tonn. Som Europas største importør av engelsk avfall for energigjenvinning, fikk den nye skatten raskt en effekt: Eksporten av Refuse-derived Fuel (RDF – avfallsbrensel til energigjenvinning) fra England til Nederland – den største RDF-strømmen i Europa – falt med 48 prosent i løpet av fjoråret, til 602 000 tonn (ifølge Footprint Services).

Avgiften som er påført energigjenvinningsanleggene har i sin tur ført til høyere «gatefees» i Nederland (prisen avfallsprodusentene må betale for å levere sitt avfall til gjenvinningsanleggene), som igjen har gjort eksporten lite attraktivt for avfallsprodusenter i hele Storbritannia. Som en konsekvens er deponering i Storbritannia i ferd med å bli et mer fristende, men også langt mindre bærekraftig alternativ.

Økende skatt i Skandinavia

I likhet med Nederland innførte Sverige en tilsvarende forbrenningskatt på SEK 75 per tonn i 2020, som i innværende år skal opp på SEK 100 før den flater ut på SEK 125 per tonn i 2022. Hovedargumentasjonen er et ønske om økt materialgjenvinning av avfall. Utover ekstrakostnadene som pålegges svenske EfW-anlegg (Energy-from-Waste), er svenskene også underlagt kvotehandel for CO2 som øvrig bransje i Europa slipper å forholde seg til.

Norge følger som kjent på og innfører forbrenningsskatt i 2021. Skatten er på NOK 149 per tonn CO2, som tilsvarer rundt NOK 80 per tonn avfall. Denne er nå til behandling hos ESA og det er uklart når skatten blir implementert. Avgiften vil etter alt å dømme igjen gjøre svenske forbrenningsanlegg mer attraktive for norske avfallsprodusenter.

Hensikten med det nyinnførte skattetrykket er å øke andelen avfall til materialgjenvinning, samt redusere CO2 utslipp. Intensjonen er god, men noen må ta kostnaden – og i første omgang er dette forbrenningsanleggene. Men deretter vil kostnadene fordeles videre til kundene. På produsentsiden vil høyere gate-fee kompenseres på samme måte.

Skatt begrenser effektiv energigjenvinning

Er skatt et politisk redskap som kan medvirke til mer materialgjenvinning og en sirkulær økonomi i Europa?

Ja, trolig på sikt. Men spørsmålet nå er bare hvor mange egg man må knuse for å lage en velsmakende omelett. I dag rammer nemlig skattene ujevnt, og risikerer å ødelegge konkurransekraften til de aller mest effektive forbrenningsanleggene i Norden.

Avfallsprodusentene er naturlig nok opptatt av priser, og vil derfor levere avfallet sitt dit det lønner seg mest. At forbrenningen blir dyrere i Norden fører dermed til en ubalanse som kan sende avfallet til langt mindre effektive forbrenningsanlegg ute i Europa.

Skandinaviske energigjenvinningsanlegg skaper både fjernvarme, strøm og enkelte steder også industridamp, noe som nærmer seg 100 prosent effektivitet og en høyere virkningsgrad enn noen andre europeiske anlegg kan levere. Å fjerne volumer fra våre nordiske anlegg er derfor lite heldig sett i et bærekraftperspektiv.

Alle ønsker mer materialgjenvinning. Men for ikke å ødelegge de velfungerende markedskreftene og den mest effektive energigjenvinningen vi har, må vi diskutere mulighetene for å skape andre og sterkere insentiver for materialgjenvinning. Det må lønne seg å bruke avfall til produksjon av nye produkter, men uten at vi setter kjepper i hjulene for nødvendig energigjenvinning. En rettferdig og jevnt fordelt skattebyrde og kvotehandel er viktig i denne sammenhengen, samt strenge reguleringer og høye avgifter rundt deponering av avfall for de land som fortsatt åpner for slike løsninger.

Interessert i å vite mer om Geminor sine avfallstjenester? Kontakt oss i dag!

Få de siste nyhetene først ved å følge oss på LinkedIn.