Undersøkelse: Dyre reparasjoner betyr mindre gjenbruk

En ny undersøkelse viser at flere produkter ville fått lengre levetid dersom det var billigere å reparere enn å kjøpe nytt. Sammen med organisasjonen Restarters Norway setter Geminor nå fokus på betydningen av økt gjenbruk og levetid på produkter i Norge.

Et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonen Restarters Norway og Geminor har hatt til hensikt å kartlegge nordmenns holdninger til reparasjon og gjenbruk av ulike typer ødelagte produkter.

Kartleggingen startet med en landsdekkende undersøkelse, som nylig ble gjennomført av InFact. Den viser at kostnad på reparasjon er den viktigste faktoren når nordmenn avgjør om de skal gjenbruke eller kjøpe nytt.

Dette utgjør en av de største hindringene for reparasjon og ombruk i Norge i dag, forteller daglig leder i Restarters Norway, Kaja Juul Skarbø.

– Hele 29 prosent av respondentene som ikke har levert produkter til reparasjon, oppgir at dette er fordi «det er dyrere enn å kjøpe nytt». Samtidig oppgir 51 prosent av nordmenn at de i større grad vil velge gjenbruk av produkter dersom det er billigere å reparere enn å kjøpe nytt, sier Juul Skarbø.

Daglig leder i Restarters Norway, Kaja Juul Skarbø.

Kostnaden ved å reparere, i kombinasjon med tilgangen på nye og billige produkter, gjør altså at svært mange velger å kjøpe nytt framfor å reparere, mener Juul Skarbø.

Tilgang til verksted viktig

Restarters Norway jobber aktivt for å øke fokuset på reparasjon av elektronikk i Norge. De arrangerer samlinger kalt «Fiksefester», der folk kan møte opp og få hjelp til å reparere ødelagt elektronikk.

Gjennom Fiksefestene har organisasjonen også erfart at tilgang på reparatører er en viktig faktor. Dette blir nå også bekreftet i undersøkelsen: En av fire nordmenn oppgir at bedre tilgjengelighet på reparatører er det viktigste virkemiddelet for at de skal kunne gjenbruke mer av sine egne produkter. Dette er dermed den nest viktigste faktoren for at produktene skal få lenger levetid i Norge.

– Undersøkelsen understreker et behov for god tilgang på kvalifiserte verksteder og reparatører over hele landet. Nye forskrifter, blant annet fjerning av merverdiavgift på reparasjon, er et av mange tiltak som kunne ført oss i riktig retning. Utover dette trenger nordmenn flest å få mer kunnskap både om reparasjon og gjenbruk, sier daglig leder i Restarters Norway, Kaja Juul Skarbø.

Mer gjenbruk er viktigst

Resirkulering er viktig, men å gjenbruke stadig mer er enda viktigere. I så måte fremmer Restarters Norway grunnleggende holdninger og tiltak for et mer bærekraftig samfunn, mener administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Adm. dir. i Geminor AS, Kjetil Vikingstad.

– Å sette fokus på bruk-og-kast samfunnet, men også tilrettelegge for mer reparasjon og dermed mer gjenbruk av forbruksprodukter, er helt essensielt for å møte bærekraftsmålene i årene som kommer. Som gjenvinningsaktør vet vi at det mest bærekraftige vi kan gjøre, er å begrense avfallsmengdene i samfunnet. Det betyr smartere forbruk og mer gjenbruk, sier Vikingstad.

– Deretter må vi sørge for at avfallet vi sitter igjen med blir benyttet i produksjonen av nye produkter og går inn i en sirkulærøkonomi – eller energigjenvinnes på en bærekraftig måte. Avfall skal være en ressurs, og må dermed videreutvikles og benyttes på den mest hensiktsmessige måten, avslutter administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Vil du vite mer om Geminor sine tjenester? Les mer på vår nettside eller kontakt oss i dag!