Geminor åpner ny SRF-strøm til Baltikum

En ny kontrakt åpner for behandling og transport av 10 000 tonn tysk SRF til sementproduksjon i Baltikum. Dette er Geminors første eksport av SRF fra Tyskland til regionen.

Den første lasten med solid recovered fuel (SRF) til Baltikum ble sendt med «walking floor» lastebiler i første halvdel av februar. Transporten markerte starten på en ettårsavtale om levering av totalt 10 000 tonn SRF til en sementprodusent i regionen.

Avfallet er designet og tilpasset mottakeren, forklarer Hannes Hefler, Senior Account Manager i Geminor Tyskland.

– Dette materialet har en høy brennverdi fra 22 MJ og oppover, med en størrelse mindre enn 30 mm. Materialet holder høy nok kvalitet til å benyttes i hovedbrenneren, en fraksjon vi opplever større etterspørsel etter da sementprodusentene gradvis øker andelen avfall i sin produksjon.

– Volumene vi leverer er basert på emballasjeavfall fra retursystemer i Tyskland, og inneholder stort sett restavfall som ikke kan brukes til materialgjenvinning, sier Hannes Hefler.

Hannes Hefler i Geminor Tyskland.

Åpner for økt import

Den nye avfallsstrømmen fra Tyskland er en del av en årlig leveranse på 30 000 tonn fra forskjellige europeiske markeder, forklarer Hefler.

– Vi har hatt en lang og grundig notifiseringsprosess, og har nå fått godkjenning fra myndighetene i begge markeder. Dette gjør den nye avfallsstrømmen til et pålitelig, bærekraftig og varig alternativ for SRF-produsenter i Tyskland, sier Hefler.

– Baltikum ligger fint til når det gjelder logistikk, og vi har flere transportalternativer som bulk, container, ro-ro og lastebiltransport. Det er alltid etterspørsel etter SRF av høy kvalitet, spesielt innen sementproduksjon, og strømmen fra Tyskland vil føre til flere muligheter i Baltikum, avslutter Senior Account Manager i Geminor Tyskland, Hannes Hefler.

Vil du vite mer om Geminor sine avfallstjenester? Bli kjent med oss her!