Sarpsborg Avfallsenergi slo egen rekord for oppetid

2020 ble et rekordår for Sarpsborg Avfallsenergi AS, som hadde en oppetid på sitt Energos kjelanlegg på nesten 8300 timer. Geminor leverte hele 50 000 tonn avfallsbrensel til Viken-anlegget under fjoråret.

I fjor ble det bokført hele 8 273 timer oppetid for én av Sarpsborg Avfallsenergi (SAE) sine to linjer. Dette er det høyeste antallet timer som er registrert siden anlegget i Viken kom i drift i 2010. SAE forbrenner årlig rundt 80 000 tonn sortert restavfall, hvorav opp til 50 000 tonn har blitt levert av Geminor årlig siden samarbeidet startet i 2012.

Sarpsborg Avfallsenergi AS

Anlegget til SAE produserer energidamp som i hovedsak benyttes av Borregaards produksjonsanlegg i regionen. Totalt sto SAE for produksjon av rundt 220 GWh i 2020. Den gjennomsnittlige årlige oppetiden for anlegget har siden åpningen vært på 7800 timer.

Behandler avfallet

Avfallsanlegget benytter det norskutviklede kjelanlegget Energos, som er bygget med sekundære forbrenningskammer som gjør anlegget mer rentbrennene enn bransjestandarden. Et resultat av dette er at man slipper å tilføre ammoniakk for å redusere Nox-utslippene i forbrenningsprosessen.

Kjelanlegget krever bedre sortert og behandlet avfall enn andre typer anlegg, men brenner til gjengjeld flere typer avfall som næringsavfall og farlig avfall utover husholdningsavfall. SAE sorterer selv ut metaller og kverner avfallet en ekstra gang før dette går i ovnene.

Daglig leder i SAE, Frode Schjolden, er godt fornøyd med at oppetiden er forlenget under 2020.

Daglig leder i SAE, Frode Schjolden.

– Å drive et kjelanlegg på restavfall er en kontinuerlig service- og tilpassingsjobb. Drivstoffet er langt fra homogent og vil endre seg nærmest fra last til last. Oppetid-rekorden i 2020 betyr i praksis at vi har klart å være føre var og forutse problemene før de oppstår, noe vi selvsagt er veldig fornøyde med, sier Schjolden.

­– Teknologi som dette er fintfølende, og krever at man benytter seg av spesialtilpasset avfall. Inneholder avfallet elementer som gips, isolasjon eller for store mengder klor, vil man få problemer ganske umiddelbart. Det tar mange år å bygge erfaring rundt denne avfallsforbrenningen, og vi gjør fortløpende justeringer for å forbedre prosessen, sier Frode Schjolden.

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

De høye kravene til SAE understreker viktigheten av god kontroll på behandling og leveranser av fraksjoner, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– At mottakere får avtalt kvalitet og riktig miks i sitt avfallsbrensel – samt riktig energiinnhold – har mye å si for oppetiden for anleggene. Det motsatte kan fort bety utfordringer og store kostnader. Geminor bruker mye ressurser på å tilrettelegge for den enkelte mottaker, noe som er spesielt viktig når avfallsstrømmene må koordineres fra flere ulike land, sier Vikingstad.

Vil du vite mer om våre avfall- og logistikktjenester? Kontakt oss i dag!