Gode forberedelser avgjørende for å takle Brexit

Brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU, som trådte i kraft i januar, har også skapt enkelte utfordringer for avfallsbransjen. - Geminor har gjort viktige forberedelser for å takle potensielle eksportproblemer, sier Geminor Country Manager i Storbritannia, James Maiden.

Brexit-avtalen ble omsider signert og implementert denne måneden etter langvarige forhandlinger mellom EU og Storbritannia. Avtalen innebærer nye regler for import og eksport av varer over grensene – endringer som også påvirker avfallsbransjen.

Geminor Country Manager i Storbritannia, James Maiden, har i lang tid kartlagt Brexit og planlagt løsninger som bidrar til å opprettholde avfallsstrømmene både til og fra eget marked.

– Vi startet tidlig med å kartlegge mulige konsekvenser Brexit ville ha på avfallsbransjen, og jobber fortsatt med å finne ut av alle de langsiktige og kortsiktige markedseffektene. Forskriftene rundt import og eksport av avfall både for materialgjenvinning og energigjenvinning er mer eller mindre de samme, bortsett fra farlig avfall, som ikke lenger kan importeres til Storbritannia fra EU, sier Maiden.

James Maiden, Geminor CM i Storbritannia.

– Brexit har gjort at import og eksport har blitt mer byråkratisk, med flere dokumenter, kontroller og tollavgifter som må håndteres. Geminor har nå skaffet seg programvare for å gjøre logistikken mer strømlinjeformet, og brukt ressurser på opplæring og bruk av denne. Å iverksette nye rutiner så raskt som mulig er viktig i prosessen vi er inne i, sier Maiden.

Skal levere 500 000 tonn avfall til energigjenvinning

Nye havner blir innlemmet i nettverket for å holde eksporten i gang, forklarer James Maiden.

– Grenseovergangen Dover og Calais har så langt bydd på de største utfordringene, noe som ikke var helt uventet. Geminor UK har alltid basert virksomheten på et relativt stort nettverk av havner, og for å gjøre logistikken vår mer knirkefri i denne perioden benytter vi oss av flere havner for årets transport.

Det nye regelverket endrer uansett ikke Geminors ambisjoner rundt eksport og import for 2021, sier Maiden.

– Overgangen til ikke lenger å være et medlem av EU har gått mer sømløst for Storbritannia enn forventet. COVID har faktisk ført til flere grenseutfordringer enn Brexit så langt. Vi forventer derfor å opprettholde vår posisjon som den største RDF-eksportøren fra Storbritannia med et volum på ca. 500 000 tonn per år, forteller James Maiden.

– For de som planla godt, er Brexit-utfordringene minimale. Imidlertid ser vi at bransjeaktører som ikke forventet at avtalen skulle lande nå, får en mer stressende periode med å tilpasse seg. Geminor har kunder og off-takers i mange forskjellige markeder, og for oss var det derfor svært viktig å ha kontroll på Brexit-situasjonen. Å holde avfallsstrømmene åpne og finne alternative volumer og logistikk innenfor EU har vært vårt primære fokus hele veien, sier Geminor Country Manager i Storbritannia, James Maiden.

Vil du vite mer om våre avfallstjenester fra Storbritannia? Ta kontakt i dag! 

Følg oss på LinkedIn og få de siste nyhetene først!