Geminor starter eksport av fransk møbelavfall

Den første forsendelsen av fransk biogent avfall basert på møbler, seilte fra Frankrike til Danmark i midten av januar. - Dette er en fraksjon med stort potensial i det europeiske markedet for energigjenvinning, sier Geminors Development Manager i Frankrike, Kai Schöpwinkel.

CSR lastes i Frankrike med destinasjon Danmark.

Skipslasten på 2000 tonn CSR, som ble skipet fra Frankrike til Danmark i midten av januar, er den første av tre laster til skandinaviske mottakere i vintersesongen 2021. Denne CSR fraksjonen – eller «Combustible solide de recuperation» – er sortert avfall basert på treverk og tekstilskum fra kondemnerte møbler. Det behandlede avfallet er 80 prosent biogent og utgjør dermed en lovende fraksjon for energigjenvinning i flere europeiske markeder, forklarer Senior Account Manager for Geminor i Frankrike, Kai Schöpwinkel.

– Dette er en ny og interessant fraksjon vi utvikler i samarbeid med en fransk partner. CSR basert på returmøbler har lav fuktighet, samt lite klor og andre forurensende elementer – noe som gjør det attraktivt selv om brennverdien er relativt lav. Vi mener dette er et godt alternativ for mange WtE-anlegg – og spesielt godt egnet for sementproduksjon, sier Schöpwinkel.

Kai Schöpwinkel

Denne uken blir Geminors første vogntoglast med fransk CSR sendt til Spania. Dette er begynnelsen på en ukentlig eksport på 100 tonn til en sementprodusent i regionen – en annen lovende eksportstrøm fra Frankrike.

Positiv markedsutvikling

En betydelig andel av fransk avfall går fortsatt til deponi, men dette er i ferd med å endre seg, sier Schöpwinkel.

– Vi ser en positiv utvikling for øyeblikket både når det gjelder innsamling og sortering av fransk avfall. Det er nå fokus på å øke forbrenningskapasiteten for energigjenvinning i Frankrike, og nye energigjenvinningsanlegg utvikles framover. Strengere krav fra regjeringen og EU gir også insentiver til å utvikle høykvalitetsfraksjoner som CSR, og målet er å redusere deponi med 50 prosent de neste fem årene. Det gjør Frankrike til et voksende marked for eksport, sier Schöpwinkel.

Siden Geminor åpnet kontor utenfor Toulouse i 2019 har selskapet eksportert fransk papp og papir for gjenvinning til andre EU-markeder. CSR-eksport vil nå utgjøre en større andel av den totale tonnasjen.

– COVID fører til et avfallsunderskudd i det europeiske markedet, og dette bidrar nå til åpningen av nye avfallsstrømmer fra Frankrike. Vi tror denne utviklingen bare er begynnelsen på en voksende avfallseksport, avslutter Senior Account and Development Manager i Frankrike, Kai Schöpwinkel.

Ønsker du å vite mer om avfallseksport fra Frankrike? Kontakt oss i dag!