2020 – et år litt utenom det vanlige

Helt frem til mars måned var det lite som tydet på at avfallsbransjen skulle oppleve noe annet enn et normalår. Så kom COVID-19 og satte alt på hodet både i Norge og Europa.

Av Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Skrur vi tiden tilbake til januar, så Geminor positivt på inngangen til ett nytt tiår. Det var vi nok ikke alene om. Etterspørselen var bra og en betydelig vekst lå i vente i 2020. Så, uten forvarsel, ble vi alle rammet av hva som omtales som det mest inngripende enkeltelementet på verdenssamfunnet siden 2. Verdenskrig: COVID-19. En lettere sjokkartet tilstand spredte seg til alle deler av avfallsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Dette var en situasjon ingen tidligere hadde vært i, og mange ble med rette bekymret. Et av de første spørsmålene som ble stilt var om bransjen hadde evne til å samle, håndtere, mellomlagre, transportere og energigjenvinne avfallet i en krisesituasjon som denne. Med tiden ble situasjonen mer oversiktlig og kom gradvis under kontroll i størstedelen av Europa, men fase to av Korona-pandemien skapte likevel utfordringer for mange aktører: Hvordan skulle det demmes opp for den store reduksjonen i avfallsvolumene som mange energigjenvinningsanlegg er så avhengige av? Spesielt Storbritannia, som har vært et marked der europeiske land lenge har hentet avfall til energigjenvinning, fikk et dramatisk dropp i næringsavfall som ikke kunne kompenseres av økende mengder husholdningsavfall. Fraværet av volumer fra Storbritannia har påvirket det internasjonale markedet i mange måneder, men avfallsmengdene har ikke bare stupt på grunn av COVID-19: En økende regional forbrenningskapasitet i Storbritannia krever en stadig større andel av landets RDF – volumer som tidligere ville blitt eksportert.

Traff på «riktig tidspunkt»

Det mest positive med COVID, sett med de nordiske bransjebrillene på, er timingen: pandemien inntraff for fullt i mars, som også var avslutningen på sesongen for varme- og energigjenvinningsanleggene i de nordiske landene. Tapene i volumer oppsto gradvis og i takt med at det sesongbaserte behovet sank. Det har «reddet» balansen i et marked, samtidig som det har gitt bransjen tid til å finne nødvendige avfallsvolumer andre steder i Europa. Bølge nummer to kommer i en mer kritisk tid med tanke både på sesongvariasjoner og tilgjengelige volumer til energigjenvinning, men har så langt ikke gitt samme sjokkartede effekt.

Det skal bli interessant å følge utviklingen i markedene utover vintersesongen. Tyskland er blant landene som nå stenger ned hele samfunnet frem til 5. januar, og både Frankrike og Italia innfører strakstiltak for å begrense smitten. Hvilken effekt dette vil ha på avfallsvolumer og regional etterspørsel fra forbrenningsanlegg er fortsatt veldig uklar. Løpende tilpasninger av coronatiltak vil spille inn rundt tilgjengelighet i avfallsmengder, og dette vil kunne påvirke leveringssikkerhet og priser når volumer må erstattes i spotmarkedet. Notifiseringsregelverket begrenser i dag fleksibiliteten med å kunne erstatte leverandører som mister sine volumer under de rådende markedsutfordringene. Vi forventer med andre ord en travel og krevende vintersesong med markeder i ubalanse både på grunn av COVID og Brexit.

Geminor sin rolle har blitt enda tydeligere under COVID: Nå øker viktigheten av å finne nye, stabile og skreddersydde avfallsstrømmer der dette er mulig. Geminor har derfor økt innsatsen under hele 2020, og utvidet sin tilstedeværelse i nye markeder som Polen, Frankrike og Italia – noe som er helt nødvendig for å opprettholde stabilitet i markeder både for brennbart restavfall og materialgjenvinning

Kjemisk gjenvinning, papir og avfallstrevirke

Det har skjedd mye spennende i avfallsbransjen i 2020, og kjemisk gjenvinning er i så måte et «buzz-ord». Geminor har i løpet av året styrket samarbeidet med det norske selskapet Quantafuel, som har startet sitt første kommersielle anlegg for kjemisk gjenvinning av plast i Skive i Danmark. I hele 2020 har vi hatt stort fokus på plast, og kjører blant annet en omfattende test for forbehandling av husholdningsinnsamlet plast i tett samarbeid både med Quantafuel og Grønt Punkt Norge.

Målsettingen er å lage ny «virgin» plast av brukt plastforpakningsmateriale. Vi forventer en kraftig utvikling innen både plastsortering og gjenvinning de kommende årene, en utvikling Geminor ønsker å delta aktivt i.

Med bortfall av eksportmarkedet for papp og papir til Kina har vi sett et økende behov for å skaffe stabil avsetning av disse fraksjonen i Europa. Vi satser derfor også i dette markedet og har i 2020 økt vår organisasjon med en ekspert på handel med papir, Yasser Ismail fra Tyskland. Vi ønsker å bygge opp en europeisk leverandørbase tilsvarende vår base for restavfall, og dermed bli en attraktiv partner for lokale papirprodusenter i Europa. Dette er et spennende marked og en satsing vi ønsker å intensivere fra 2021.

Markedet for avfallstrevirke har vært preget av fulle lagre, en varm senhøst samt barkbiller som skaper utfordringer for store deler av skogsbransjen i Europa. For oss i de nordiske landene handler det mye om å øke kvaliteten på sortering av avfallstrevirke, slik at vi kan levere en økende del trevirke til materialgjenvinning i sponplateindustrien. Dette har hatt høyt fokus på mange av Geminors HUB’er i 2020. Avfallstrevirke i Norge har tidligere stort sett har gått til energigjenvinning her i Norden, men her ser vi en endring mot et mer internasjonalt marked. I løpet av 2020 har vi startet eksport av norsk returtre til Storbritannia, hvor det blir brukt til å produsere nye sponplater til bygg- og anleggsindustrien. Geminor satser innen flis og legger opp til en økning av flismengder fra rundt 250 000 tonn i 2020 til over 400 000 tonn i 2021.

Med en vaksine på trappene ser vi lyst på fremtiden og gleder oss å ta fatt på 2021. Noen av våre viktigste mål for det nye året er å bidra til å skape bedre sorterte avfallsfraksjoner, et mer velfungerende avfallsmarked og en stadig grønnere bransje med reduserte mengder avfall til deponi på tvers av Europa.

Vil du vite mer om våre tjenester i 2021? Ta kontakt med oss i dag!