Starter bulkeksport av RDF fra Polen til Sverige

En last på 3000 tonn polsk RDF (refuse-derived fuel) nådde den svenske havnen Hargshamn i begynnelsen av november. Dette er den første importen av RDF med skip til Sverige fra Øst-Europa.

Denne første forsendelsen med ballet og innpakket polsk RDF er starten på en årlig kontrakt på 18 000 tonn som skal drive svenske fjernvarmeanlegg i tiden som kommer. Den første lasten på 3 145 tonn forlot Gdansk havn den 4. november og ankom havna Hargshamn nord for Stockholm to dager senere.

De kommende forsendelsene fra Polen vil bli levert både til Hargshamn og til Norrköping – begge på østkysten av Sverige. Den nye strømmen utgjør en milepæl for Geminor i Sverige, forklarer Geminor Country Manager, Per Mernelius.

Per Mernelius er CM i Sverige.

– Det første fartøyet med RDF fra Polen er starten på en ny og viktig importrute til Sverige. Å ha tilgang til et nytt marked er viktig av mange grunner, men i hovedsak vil det bidra til å stabilisere og sikre leveranser til våre nasjonale mottakere. Samtidig vil dette delvis kompensere for tap av RDF-volumer fra Storbritannia under COVID, sier Mernelius.

– For tiden påvirker den nye svenske avgiften på avfallsforbrenning fjernvarmeanleggene i Sverige ved å redusere bruttomarginene på avfallsforbrenning. Svensk fjernvarme er under kraftig økonomisk press med tanke på lave strømpriser og økte avgifter for CO2-utslipp, og det har derfor vært nødvendig å finne nye markeder for avfallsbasert drivstoff i samarbeid med fjernvarmeanleggene, sier Mernelius.

RDF fra Polen ligger trygt lagret i Hargshamn.

Utvider eksporten fra Polen

RDF-eksporten fra Polen til Sverige og andre skandinaviske land kan snart nå flere hundre tusen tonn årlig, sier Geminor Country Manager i Polen, Andrzej Zientarski.

– Geminor blir den første tilretteleggeren for avfallsstrømmer fra Polen til Norden, men vårt mål er også å levere bærekraftige og stabile løsninger for avfallsbasert drivstoff over hele Europa. Alle eksisterende TFS-er til Norden gir oss muligheten til å eksportere over 300 000 tonn RDF per år, og her vil Sverige være vårt største enkeltmarked.

Geminor CM i Polen, Andrzej Zientarski.

– Både volumene og kvaliteten på det polske avfallet gjør Polen til et veldig lovende marked i 2021, avslutter Andrzej Zientarski i Geminor.

Vil du vite mer om import av RDF fra Polen? Ta kontakt med oss i dag!

Hold deg oppdatert ved å følge oss på LinkedIn!