Geminor lander storkontrakt med Aalborg Portland

Geminor har signert en avtale om leveranser av 120 000 tonn SRF til Aalborg Portland. Nå investeres det over 15 millioner kroner i en produksjonslinje for å designe spesialbrensel til sementprodusenten i Ålborg.

Avtalen inngått mellom sementprodusenten Aalborg Portland og Geminor DK betyr en årlig leveranse av 40 000 tonn SRF (Solid Recovered Fuel) over tre år, med en opsjon på ytterligere to nye år. Avtalen kan ende på totalt 200 000 tonn SRF, som er en av de største kontraktene Geminor har inngått i Danmark noen gang.

Kontrakten trer i kraft 1. januar 2021, og full kapasitet for leveransene skal være oppe før utgangen av første kvartal neste år, forteller Country Manager for Geminor DK, Kasper Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– Vi er veldig fornøyde med å få en forlengelse av vårt gode samarbeid med Portland, som allerede har pågått i flere år. Denne avtalen innebærer en betydelig økning i volumer og utgjør en naturlig utvikling av vårt samarbeid – noe som også åpner for større investeringer i nye produksjonstiltak i Ålborg, sier Thomsen.

Geminor Waste Treatment etableres i Danmark

Geminor etablerte nylig en ny HUB for produksjon og lagring av avfall for material- og energigjenvinning i Ålborg havn. Den nye avtalen betyr at det nå settes opp en tilpasset produksjonslinje på tomten, forteller Kasper Thomsen.

– For å kunne levere design brensel av høy kvalitet etablerer vårt datterselskap Geminor Waste Treatment (GWT) nå en avdeling i Danmark. GWT har produksjonsansvaret for avfall til energi- og materialgjenvinning i alle markeder – og vil nå også ha ansvaret for en 15 millioner kroners investering i nytt maskineri og arbeidskraft i vår nye HUB i Ålborg, sier Thomsen.

– Sammen med Aalborg Portland skal vi nå sortere, designe og «finetune» en avfallsfraksjon som møter strenge krav blant annet i forhold til klorinnhold og mer bruk av biomasse. Målet er også på sikt å skape en god erstatter for petcoke og kull, og dermed levere i tråd både med eksisterende klimamål og den danske avfallsavtalen, sier Thomsen.

Geminors nye HUB i Ålborg havn.

Størrelsen og lengden på kontrakten gjør at Geminor kan investere med lavere risiko. Samtidig vil en utvidelse av produksjonsaktiviteten i Ålborg være til nytte for andre større prosjekter, blant annet utviklingen av rene plastfraksjoner til partneren Quantafuels kjemiske resirkulering av avfallsplast i Skive.

– Avtalen med Aalborg Portland og videreutviklingen av vår nye HUB i Ålborg er i tråd med våre planer om å jobbe mer oppstrøms i avfallsmarkedet for å sikre gode avsetningsløsninger. Dette er nok et steg i riktig retning fordi vi kan utnytte avfallet vi håndterer enda bedre i hvert trinn i avfallshierarkiet. For oss handler det om å sikre stabile leveranser, men også om god ressursutnyttelse – enten vi snakker om energigjenvinning eller materialgjenvinning, avslutter Country Manager i Geminor DK, Kasper Thomsen.

Vil du vite mer om Geminor sine SRF-tjenester? Kontakt oss gjerne i dag!

Du får alltid de siste nyhetene om du følger oss på LinkedIn!