Geminor ønsker større andel av returpapirmarkedet

Markedet for gjenvinning av papp & papir (RCP) vil vokse betydelig i Europa i årene som kommer. Geminor henter nå inn en ekspert på feltet for å ta en større del av markedet og bidra til den viktige sirkulærøkonomien.

Materialgjenvinning av avfallspapp og -papir har lenge vært en internasjonal milliardindustri, og er nå et viktig element i EUs innsats for å skape en ny sirkulærøkonomi frem mot 2030. Geminor henter nå papirekspert Yasser Ismail til sitt tyske team for å gjøre resirkulering av papp & papir til en viktigere del av selskapets materialgjenvinningsstrategi.

Med en 22 år lang karriere innen papp- & papirgjenvinning er Yasser ekspert på det europeiske markedet, og har håndtert og solgt resirkulert papp & papir og papirmasse for flere forskjellige selskaper. Den nylig utnevnte tyske Senior Account & Development Manageren holder til i Hamburg, hvor han vil holde oversikt over det internasjonale markedet og innføre tjenester innen håndtering og logistikk av returpapir.

Yasser Ismail er Geminors nye ekspert på papiravfall.

– Geminor er allerede en markedsleder innen avfallstrevirke, RDF og SRF. Fremover vil i også sette fokus på den økende etterspørselen etter papp & papir, for dette er et marked vi ønsker å ta en større del av. Geminor vil også se på dette i et globalt perspektiv, sier Yasser.

Bransjen delt i to

Papirindustrien består hovedsakelig av to produksjonslinjer: grafisk papir for produksjon av trykkpapir, og produksjon av papir til bruk i emballasje. Ifølge CEPI, den europeiske papirindustriens interesseorganisasjon, beveger de to fraksjonene seg i hver sin retning: Produksjonen av grafisk papir falt i 2019 med 2,1% til en markedsandel på 32,8%, mens produsentene av emballasjepapir økte produksjonen med 2,9% til en 54,1% markedsandel. Denne utviklingen har vært tydelig i en periode, med et gjennomsnittlig fall på 8-10% i grafisk papirproduksjon over de siste 16 årene.

– Nedgangen i trykte medier er bare en av mange faktorer som påvirker papirmarkedet. En annen er at papiremballasje erstatter plastemballasje innen flere bruksområder. Store kjeder forbyr nå produkter som plastposer og plastsugerør, noe som har en effekt på emballasjeproduksjonen, sier Yasser Ismail.

Økende etterspørsel etter returpapir

Resirkulering av papir kommer til å vokse betraktelig i EU i årene som kommer, forklarer Yasser.

– Europa utvikler seg raskt når det gjelder produkter av resirkulert papir. I løpet av de neste fem til ti årene vil vi derfor se en stor utvikling i hvordan vi bruker avfallspapiret vårt. Innsamling av avfallspapir er også i vekst: Skandinaviske land som Sverige ligger på topp i Europa med omtrent 75,8% innsamling av avfallspapir, etterfulgt av Tyskland med en gjenvinningsgrad på 74%. Andelen tar seg også gradvis opp i Storbritannia, og den gjennomsnittlige EU-andelen er nå på 72%. Resirkulering av papir vil øke i takt med etterspørselen, sier Yasser.

Eksportstopp til Asia

Kina er i dag den største aktøren innen avfallspapir til gjenvinning (ca. 55 millioner tonn per år), og har de siste seks årene satt opp meget strenge bransjerestriksjoner. I praksis fører dette nå til at importen av avfallspapir fra Nord-Amerika og Europa avsluttes innen utgangen av 2020.

– Tendensen i de største mottakerlandene er tydelig: Forurenset materiale er ikke lenger ønsket og må behandles i landene papiret samles inn. En kraftig begrensning av papireksport til Asia vil likevel ikke føre til noe markedskollaps, for avfallsstrømmene endrer seg nemlig stadig. Nye papirfabrikker i blant annet Italia og Tyskland betyr at avfallspapir i overskuddsland som Storbritannia hovedsakelig vil komme til nytte i Europa, sier Yasser.

– Emballasjebransjen er driveren i markedet for øyeblikket. De kan motta avfallspapir som ikke er 100 prosent «rent», for eksempel papp, kartonger og blandet papir. To nye emballasjefabrikker åpnet i høst: ProGroup Paper PM3 og Hamburger Rieger. Begge vil ha behov for enorme mengder returpapir for produksjonen, nærmere 1,2 millioner tonn per år, sier Yasser.

Geminor vil overvåke markedet nøye og tilby relevante markedstjenester framover.

– Økt fokus på avfallspapir er et naturlig nytt steg for Geminor, og blir derfor en del av vår langsiktige strategi, avslutter Yasser Ismail i Geminor.

Vil du vite mer om hvordan Geminor kan bistå innen papp & papirgjenvinning? Ta kotakt med oss i dag!

Du kan også få de aller siste nyhetene først om du følger oss på LinkedIn