Polens første RDF-eksport gikk til Norge

En lastebil med ballet RDF (Refuse-derived Fuel) som ankom Norge tidlig i oktober, utgjør den aller første eksporten av ballet avfallsdrivstoff fra Polen. For Geminor er dette starten på en viktig og bærekraftig internasjonal avfallsstrøm.

Den 30. september forlot det første volumet med ballet RDF Polen – en last som markerte en ny milepæl for polsk avfallsbransje. Den første eksporten gikk til Norge og energiprodusenten Kvitebjørn Bio-el AS i Fredrikstad, som mottok drivstoffet den 2. oktober.

Så langt har de tre første lastene med ballet RDF blitt eksportert fra Polen, rapporterer Geminor Country Manager, Andrzej Zientarski.

Geminor CM i Polen, Andrzej Zientarski.

– Vi er glade for endelig å kunne inkludere Polen i det europeiske eksportmarkedet for avfallsdrivstoff, og stolte over å spille en ledende rolle i denne prosessen. Polen har vært et mottaksmarked i årevis, hovedsakelig innen avfallstrevirke, men er nå også klar til å eksportere sitt overskudd av ikke-gjenvinnbart avfall, sier Andrzej Zientarski.

– På grunn av mangel på forbrenningskapasitet vil store mengder restavfall normalt gå til deponi i Polen. Den nye eksporten gir polakkene tilgang til det internasjonale markedet for energigjenvinning, som i dag er den mest bærekraftige måten å håndtere det polske avfallet på, sier Zientarski.

Utvider med nye markeder

Det ikke-gjenvinnbare industriavfallet har vært underlagt grundige analyser for å sikre kvaliteten på forsendelsen til Norge, forklarer administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

CEO at Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Eksportprosessen har vært vanskeligere enn normalt grunnet COVID-19 og reisebegrensninger. Vår lokale ekspertise har imidlertid gjort at vi kan gi kvalitetsgarantier til alle våre involverte mottakere og partnere i dette prosjektet, sier Vikingstad.

Den første avfallsstrømmen til Norge er en del av en langsiktig kontrakt på 45 000 tonn. Men dette er bare den første av mange polske eksportstrømmer på gang, forteller Vikingstad.

– Prosjektet ser veldig lovende ut, og vi jobber nå med å åpne nye markeder. Det neste steget blir å eksportere polsk RDF til Sverige tidlig i november, og det tyske markedet vil følge i månedene som kommer. Vi forventer en rask vekst innen polsk RDF-eksport i 2021 og vil fokusere på å legge til rette for dette, avslutter administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Har du spørsmål rundt våre eksport eller gjenvinningstjenester? Ta kontakt med oss i dag!

Få de siste nyhetene først ved å følge oss på LinkedIn

Geminor Coutry Manager Andrzej Zientarski og Office Manager Grazyna Zientarska sender den første ballede RDF-en ut av Polen.