Geminor sikrer seg strategisk viktige kontrakter i Vestlandsanbudet

Etter en samlet offentlig anbudsprosess har gjenvinningsaktøren Geminor forlenget sin avtale med tre av de større interkommunale avfallsselskap på Vestlandet. Med oppstart fra april 2021 skal Geminor håndtere og transportere avfall for selskapene Haugaland Interkommunale Miljøverk AS (HIM), Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) og Sogn Interkommunale miljø- og avfallsselskap (SIMAS). Avtalene har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere to år.

Kontraktene ble signert i midten av oktober, og innebærer håndtering av rundt 10 000 tonn fra HIM, 13 000 tonn fra SIM og rundt 7000 tonn fra SIMAS frem til 2026.

Strategisk kontrakt

Geminor har hatt kontrakter med selskapene siden 2014, og er godt fornøyd med å få disse forlenget, forteller Country Manager for Geminor i Norge, Kjetil Hausken.

– Vi er svært glade for å få fornyet tillit med de 3 større interkommunale selskapene i vestlandsanbudet. Langsiktighet er noe vi verdsetter høyt, og dette er strategisk gode kontrakter fordi de sikrer og stabiliserer porteføljen vår i Norge, sier Hausken.

Kjetil Hausken er country manager i Norge.

– Kontraktene innebærer i hovedsak godt sortert husholdningsavfall uten matavfall, noe som egner seg godt som brensel ved energigjenvinning for produksjon av varme og elektrisitet. Vi har også sikret oss returtransport for våre samarbeidspartnere på logistikk. Borregaard sitt anlegg i Sarpsborg er en viktig mottaker for avfallet – men vi vil også fordele volumene til andre mottakere både i Norge og Sverige, avslutter Country Manager for Geminor i Norge, Kjetil Hausken.

Vil du vite mer om Geminor sine tjenester? Kontakt oss i dag!