Utvider driften med ny HUB i Ålborg havn

Geminors nye HUB i Ålborg skal øke kapasiteten, utvide behandlingen og sikre god logistikk av danske og internasjonale avfallsfraksjoner i årene som kommer.

I løpet av oktober måned åpner Geminor DK en ny HUB for behandling og lagring av forskjellige fraksjoner avfall i Ålborg. Den nåværende HUB’en i området, som har eksistert siden 2016, legges dermed ned og driften flyttes til en tomt i Østre havn på nesten 6000 kvadratmeter.

Åpningen av en ny HUB i Ålborg har vært planlagt i snart to år, forteller Country Manager i Geminor DK, Kasper Thomsen.

– Økende aktivitet i regionen gjorde at vi så oss nødt til å utvide vår kapasitet, og det var derfor naturlig å bygge en ny HUB i Ålborg havn. HUB’en får en ny hall på 2000 kvadratmeter, og hele driftsområdet vil gi oss en kapasitet til å håndtere rundt 10 000 tonn avfall samtidig, sier Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

Geminors nye HUB har fått anlagt togskinner inn på tomten, noe som gjør togtransport mulig. Dermed er det tilrettelagt for transport både med bulkskip, lastebil og tog.

Flere fraksjoner

Den nye HUB’en skal ikke konkurrere med avfallsselskapene, men fungere som en stor terminal der volumer som kommer inn behandles raskt og sendes videre til mottakeranlegg. Alle de nødvendige kravene, så som miljøgodkjenning, er nå på plass for å utvide driften, forteller Kasper Thomsen.

–  Investeringene vi nå gjør både i tomt, nyansettelser og maskinpark gjør at vi kan serve det danske avfallsmarkedet både oppstrøms og nedstrøms. Tidligere har vi kun tatt inn RDF og SRF for viderelevering – nå er planen å sortere, kverne, kvalitetssikre og eksportere flere typer fraksjoner. I første omgang ønsker vi å håndtere papir, papp, avfallstrevirke og plastavfall, sier Geminors Country Manager.

– Vi forventer å kunne håndtere 60 000 tonn avfall i året, som skal gå både til energi- og materialgjenvinning. Nye og større kontrakter i regionen gjør at vi ønsker å øke vår tilstedeværelse, og med den nye HUB’en planlegger vi for og forplikter oss til drift i et lengre tidsperspektiv, avslutter Country Manager i Geminor DK, Kasper Thomsen.