Ny togrute gjør europeisk avfallstransport mer bærekraftig

Et samarbeid med Deutsche Bahn (DB) markerer starten på Geminors nye transportrute for avfall igjennom Sentral-Europa. Det kommende skiftet til togtransport vil redusere CO2-utslippene til bare en femtedel av utslippene fra veitransport.

Etter å ha testet forskjellige transportløsninger for tog siden januar i år, etablerer Geminor nå en ny rute for transport av ballet avfall fra Sør-Europa til Skandinavia. Den nye ruten er satt opp for leveranser til danske og svenske fjernvarme- og strømprodusenter, som vil motta RDF og SRF fra Nord- og Sentral-Italia de kommende årene.

Det nye samarbeidet gjør Geminor til DB Cargos største kunde innen avfallstransport.

2500 km transportvei
Et totalt volum på 20 vogner ukentlig, der hver vogn er lastet med rundt 50 tonn ballet avfall, vil bli transportert til Danmark og Sverige via Tyskland – en total distanse på 2500 km.

Avfallet vil sendes via Geminors HUB i Braunsbedra, nær byen Leipzig. Der vil industriavfallet bli behandlet og blandet til SRF, før de nye fraksjonene blir ballet og transportert videre til mottakerne i Danmark og Sverige.

Sparer store utslipp
Å velge togtransport fremfor skip- og veitransport er en beslutning som er basert på flere faktorer, sier Geminors Country Manager for Italia og Tyskland, Andreas Hefler.

– Transport med jernbane er både praktisk og økonomisk. I tillegg viser data vi har samlet fra blant annet DB at jernbanetransport er betydelig mer bærekraftig sammenlignet med veitransport, sier Hefler.

Andreas Hefler, CM at Geminor in Germany.

I DB sine utslippsdata blir faktorer som utslipp under dieselproduksjon, forskjeller mellom elektriske- og dieseldrevne lokomotiver, kortere distanse med veitransport og total lastekapasitet tatt med i beregningen.

– Å transportere 1000 tonn ballet avfall fra Italia til Danmark med jernbane, en avstand på ca. 2500 km, fører til et utslipp av 32 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning fører transport av samme tonnasje på lastebiler til et utslipp på totalt 142 tonn CO2. Det gjør veitransport 110 tonn – eller 4,3 ganger – mer forurensende enn jernbanetransport, sier Andreas Hefler.

Geminor-transporten alene vil føre til en årlig reduksjon i CO2-utslipp på over 5 500 tonn.

– Vi er glade for å se den nye jernbanestrekningen fungere som planlagt. Dette betyr at vi kan gjennomføre større prosjekter for transport av avfallsbasert drivstoff som også involverer land som Norge og Østerrike. Bruk av mer bærekraftig togtransport vil ikke bare utgjøre en forskjell for Geminor, men sannsynligvis også for hele bransjen i de kommende årene, avslutter Geminors Country Manager for Italia og Tyskland, Andreas Hefler.

Spørmål rundt Geminor sine tjenester? Kontakt oss i dag!

Følg vår LinkedIn profil å få de siste nyhetene først.