Ny dansk avfallslov en utfordring for europeisk gjenvinning

Ny dansk avfallsforskrift vil skape et mer åpent gjenvinningsmarked, men også begrense importen av avfall til landet. - Intensjonen er god, men å begrense avfallsimporten virker mot sin hensikt i europeisk sammenheng, argumenterer Country Manager i Geminor DK, Kasper Thomsen.

Den danske Regjeringen og et bredt flertall i Folketinget ble i juni enige om en ny forskrift som skal lede til en klimanøytral avfallsbransje innen 2030. Forskriften pålegger kommunene å tilrettelegge for mer materialgjenvinning og mindre forbrenning av avfall, noe som ifølge den danske Regjerningen skal lede til en årlig reduksjon på 700 000 tonn klimagassutslipp i Danmark i 2030.

Innsamling av danskenes avfall blir intensivert ved å innføre krav om inndeling av 10 forskjellige typer avfall, der de mest sentrale fraksjonene er mat, papir, papp, metall, glass, plast og tekstilavfall. Avgiftene for håndtering økes, og det stilles blant annet krav til gjenbruk av 60 prosent av all plast fra næringslivet og husholdningene.

Avfall legges ut i markedet

Avtalen skal tilrettelegge for mer privatisering, da kommunene nå må legge avfallet ut på anbud for bruk til gjenvinning. Tiltakene gir dermed nye muligheter for aktører i det danske markedet, forteller Country Manager for Geminor i Danmark, Kasper Thomsen.

– Forskriften som ble signert i sommer tar Danmark et steg videre i arbeidet mot mer materialgjenvinning, noe som er positivt, og regelverket blir dermed likere forskriftene vi allerede finner i andre land, for eksempel Norge, sier Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– Dette vil igjen bety øket konkurranse, da flere vil by på de eksisterende volumene. Større etterspørsel kan samtidig skape mer moderate priser. Med tiden vil vi forhåpentlig vis også se flere behandlingsanlegg tilpasset materialgjenvinning, noe som skal lede til større gjenvinningsgrad, sier Thomsen.

– Må tenke internasjonalt

Med forskriften ligger det også et krav til reduksjon i avfallsimporten til Danmark. Danskene importerer i dag rundt 350 000 tonn restavfall til drivstoff til fjernvarme- og energiproduksjon, men skal i fremtiden bli selvforsynte.

Selv om intensjonen er god, vil stenging av grensene for avfallsimport trolig virke mot sin hensikt, forteller Kasper Thomsen.

– Når den danske kapasiteten blir fjernet fra markedet, får det europeiske avfallsmarkedet mer avfall å håndtere. Dette blir et nullsumsspill: Om restavfall ikke benyttes som drivstoff i Danmark, er risikoen stor for at det blir deponert eller bare brent et annet sted, noe som gir større miljøbelastning totalt sett, sier Thomsen.

– Dersom alle europeisk land stenger sine grenser, eller vanskeliggjør import av behandlet avfall, blir det vanskelig å benytte alt avfall som en ressurs. Avfallet må material- eller energigjenvinnes der behovet til enhver tid ligger. Bestemmelsene som nå innføres i Danmark er ikke med på å tilrettelegge for dette behovet, sier Thomsen.

Et annet aspekt av dette er gjenvinningseffektiviteten i Danmark.

– Danske energigjenvinningsanlegg er blant de mest effektive i verden, og gjenvinner nesten all tilgjengelig energi i avfallet ved å produsere både strøm til nettet og fjernvarme til byene i Danmark. En reduksjon i dansk EfW-kapasitet vil mest sannsynlig øke det globale CO2-fotavtrykket, ettersom nye EfW-anlegg i andre land opererer med mye lavere effektivitet, sier Kasper Thomsen i Geminor.

For mye materiale

Målet om større volumer av gjenvunnet materiale kan også skape utfordringer, da en overproduksjon blir krevende å håndtere. Et eksempel er dagens overskudd av plast, som har blitt en utfordring under COVID-19: Det finnes ikke produksjonskapasitet for å gjenvinne plasten, som hoper seg opp og skaper ubalanse i markedet. Da blir det også lite økonomisk attraktivt å resirkulere.

Å skape et sunt marked innenfor Danmarks grenser er nærmest umulig, sier Thomsen.

– Skal materialgjenvinning blir den nye standarden, samtidig som en fullgod sirkulærøkonomi får fotfeste, må vi ha et velfungerende internasjonalt marked for avfallsfraksjoner. Det får vi ikke ved å begrense importen, sier Thomsen.

– Ser vi bort ifra effektene av COVID-19 finnes det i dag kapasitet for å håndtere og foredle store volumer avfall. Nøkkelen ligger i å tilrettelegge for et fritt marked på tvers av landegrensene, og skape gode insentiver for å materialgjenvinne og produsere nye produkter der det er mulig, avslutter Country Manager i Geminor, Kasper Thomsen.

Vil du vite mer om våre behandlings- og logistikkløsninger? Kontakt oss i dag!

Få nyhetene først – følg oss på LinkedIn!