Øker fokuset på plast og avfallstrevirke

Et internasjonalt avfallsmarked i endring betyr stadig strengere krav til design og kvalitetssikring av avfallsfraksjoner. – For tiden jobber vi med utviklingen av en kvalitetsfraksjon av plastavfall, forteller daglig leder i Geminor Waste Treatment (GWT), Johan Olø.

Som datterselskaper av Geminor er både GWT og Bøn Biobrensel involvert i prosessen med å behandle, tilrettelegge, lagre og frakte avfallsfraksjoner både i Norge og Europa. Bøn Biobrensel, som ble kjøpt opp av Geminor i februar 2019, bruker CBI-kverner til produksjon av biobrensel i form av returflis og bioflis. Selskapet holder til på Eidsvoll, men har to mobile lag som reiser rundt til kunder i inn- og utland. I tillegg behandler Bøn hageavfall for kompostfirmaer som produserer matjord.

GWT, eller Geminor Waste Treatment, har avdelinger både i Norge og Sverige. I Norge skjer hovedaktiviteten på Storøy utenfor Haugesund, der Geminor Gruppen har sin HUB for samling av avfallstrevirke. Her kvernes returtreet som kommer inn fra flere kommuner og private selskaper, forklarer daglig leder i GWT og Bøn Biobrensel, Johan Olø.

Grinding of wood at GWT.

– Det har vært en tydelig utvikling i hvordan vi sorterer og bearbeider avfallstrevirket vi får inn. Før laget vi kun én kvalitet som gikk til forbrenningsanlegg, hovedsakelig i Sverige. Avfallstrevirke er godt egnet til materialgjenvinning, og med tiden har stadig mer returtrevirke gått til materialgjenvinning i stedet for energigjenvinning, forteller Olø.

–  I dag sorterer vi ut MDF som sponplater, samt forurensninger som blant annet plast og papir. Økt utsortering av MDF gir en returflis med høyere kvalitet. Etter kverningen laster vi på båt, og fraksjonen tilpasset materialgjenvinning skipes til sponplateprodusentene i Europa, sier Olø.

Nytt for året er at mye av avfallstrevirket nå balleteres.

Johan Olø er daglig leder for både GWT og Bøn biobrensel.

– I år har vi en del impregnert trevirke som vi kverner og baller. Trevirke er lettere å lagre og transportere når det er balletert, og dessuten holder det seg fuktfritt over lang tid, forteller Olø.

Plast i fokus

GWT SWE AB, som den svenske avdelingen heter, har hovedkvarter og HUB i Landskrona i Sør-Sverige. Her tar selskapet imot ballet avfall fra Europa, som ankommer havnen bare noen hundre meter fra GWT sin HUB. Her inne åpnes ballene, før avfallsbrenselet blir levert ut til forskjellige forbrenningsanlegg i regionen. Nylig fikk Landskrona-anlegget egne togskinner direkte inn på området, noe som har gjort det mulig å hente avfallsbrensel direkte med tog fra blant annet Tyskland.

– Det som også er nytt i Landskrona, er at vi nå har landet en avtale der vi skal prosessere store mengder plast. Her skal vi hente ut og kverne plastavfall som har høy nok kvalitet til kjemisk gjenvinning, og denne plasten sendes deretter til selskapet Quantafuel sitt anlegg i Danmark. Dette er en ny og spennende fraksjon for oss, sier Johan Olø.

Investerer i maskinparken

Behovet for høyere kvalitet og nye fraksjoner stiller også krav til maskinparken. Utover gravemaskiner, hjullastere, kverner og ballemaskiner har GWT nylig investert i en virvelstrømsmagnet-separator eller «eddy current separator». Maskinen, som er basert i Landskrona, skal benyttes til å rense metaller ut av avfallet, redusere forurensninger og øke kvaliteten på sluttproduktet.

– Stadig større krav til kvalitetsfraksjoner, både fra markedet og myndigheter, gjør at vi må investere i det riktige utstyret. Dermed er vi også klare til å utvikle og skreddersy nye fraksjoner. Maskinparken er også vesentlig når vi reiser ut på prosjekter utenfor Skandinavia, og gjør oss klare til å ta oppdrag der behovet oppstår, avslutter daglig leder i GWT og Bøn Biobrensel, Johan Olø.

Har du spørsmål rundt hva vi kan hjelpe deg med? Ta gjerne kontakt i dag!

Følg oss på LinkedIn, og du får alle nyheter først!