Kontrakt setter ny internasjonal standard for avfall med lavt CO2-utslipp

Den danske energiprodusenten ARC og Geminor har signert en kontrakt for levering av 30 000 tonn RDF med lavt fossilt innhold. Det «grønne» avfallsbrenselet skal benyttes til energi- og varmeproduksjon i Københavnsregionen.

ARC sitt forbrenningsanlegg har en kunstig slalåmbakke på taket.

Det danske interkommunale energigjenvinningsselskapet Amager Resource Center (ARC) vil motta 30 000 tonn Refuse-derived Fuel (RDF) i året til driften av sitt forbrenningsanlegg i København. Kontrakten, som ble undertegnet denne uken, utgjør en milepæl i utviklingen av bærekraftig energigjenvinning i EU: Aldri tidligere har kravene til lavt fossilinnhold vært strengere i en avtale om levering av avfallsbasert drivstoff.

Country Manager hos Geminor i Danmark, Kasper Thomsen, forklarer hvorfor kontrakten med ARC er unik.

– ARC setter en ny standard ved å brenne mer avfall med lavt fossilt innhold, noe som betyr lavere utslipp av CO2. Drivstoffet vi utvikler er basert på restavfall fra avfallsstrømmer med høyt biogent, ikke-resirkulerbart innhold av tre, papir, papp og tekstiler. Dette «grønne» avfallet inneholder noe avfallsplast og er dermed klassifisert som RDF – men er likevel et mer bærekraftig alternativ enn vanlig avfallsbrensel, sier Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

Grønne avfallsstrømmer i Europa
ARC leverer strøm og fjernvarme til omtrent 150.000 husstander i København-regionen. Selskapet er også kjent for sitt unike forbrenningsanlegg, der en kunstig slalåmbakke er designet på taket av selve bygningen.

Avfallsbrenselet som leveres til ARC er hentet fra forskjellige europeiske markeder, forteller Kasper Thomsen.

– Det meste av avfallsbrenselet med lavt fossilt innhold blir behandlet i Nord-Tyskland, noe som gir kort transportrute og effektiv logistikk. Geminor utvikler også skreddersydde avfallsstrømmer i andre europeiske land i tråd med globaliseringen av avfallsmarkedene. Ved å oppgradere RDF til lavfossilt avfallsbrensel er vi i stand til å levere en mer bærekraftig RDF som ikke direkte konkurrerer med ren biomasse. Dermed kan vi nå bearbeide og finne gode og bærekraftige løsninger for dette “grønne avfallet”, sier Thomsen.

Brenning av RDF.

– Dette prosjektet har så langt gitt oss verdifull erfaring om avfallssammensetninger og kvaliteter på RDF-brensel. Vi tror denne trenden vil fortsette i Danmark og potensielt andre markeder, og vi er klare til å utvikle flere avfallsstrømmer for å møte kravene til reduksjon av CO2-utslipp i avfallssektoren, avslutter Country Manager i Geminor DK, Kasper Thomsen.

Kontakt oss i dag for en prat om grønt avfall og logistikkløsninger!