Geminor får eksklusiv avtale om deponiavfall i Europa

Den nordnorske avfallsoperatøren Perpetuum og Geminor inngår samarbeid om håndtering av farlig avfall fra Europa.

Perpetuum, som er Nord-Norges største privateide avfallsaktør, inngikk i fjor en avtale med Geminor for å hente inn per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) fra Europa. De PFAS-forurensede massene skal etter plan deponeres i Perpetuums nye og avanserte anlegg i Troms.
Denne kontrakten er nå utvidet til å inneholde alle typer deponiavfall fra Europa, forklarer Account and Development Manager hos Geminor, Bjørn Håland.

– Avtalen utvides til å inneholde levering av farlig avfall fra Europa, for eksempel asbest,

Bjørn Håland i Geminor

isolasjonsmaterialer og jordmasser med miljøgifter i tillegg til PFAS og andre deponimasser. På grunn av redusert europeisk kapasitet er det nå et økende behov for slike tjenester, sier Håland.

– COVID-19 har satt bremsene på i Europa, men problemet med deponiavfall forsvinner selvsagt ikke. Det som gjør denne typen avfallsbehandling komplisert, er å finne gode og bærekraftige logistikkløsninger rundt eksport, import og levering. I tillegg til Norge har vi kontorer i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og vi har god erfaring med å håndtere komplekse avfallsstrømmer på en trygg og kostnadseffektiv måte, sier Håland.

– Geminor har en årlig kapasitet på 700 000 tonn deponiavfall i tillegg til ordinære deponimasser, og nå skal kapasiteten utvides ytterligere med 1 million tonn. Planen vår er å bistå aktører i flest mulig europeiske markeder, sier Account and Development Manager hos Geminor, Bjørn Håland.

Les mer om våre tjenester innen deponiavfall og PFAS/PFOS her!