Geminor øker eksporten av tysk avfallstrevirke

Tysklands overskudd på avfallstrevirke vil trolig vokse betraktelig innen 2022. Derfor åpner Geminor nå to nye HUB-er for å øke eksporten av trevirke fra det tyske markedet.

German HUB opened.

Forskriften om fornybar energi, eller EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), er en tysk beskatningsordning som trådte i kraft i april 2000 for å subsidiere produksjon av fornybar elektrisitet i Tyskland. Når EEG snart avsluttes, vil dette i praksis føre til stopp i elektrisitetsproduksjon drevet på avfallstrevirke. Geminor spår derfor et overskudd av trevirke innen 2022, noe som vil endre det tyske markedet betraktelig.

Andreas Hefler, CM at Geminor in Germany.

– Det tyske markedet vil endre seg i tiden som kommer, og når EEG ikke lenger eksisterer, må man finne nye mottakere for avfallstrevirket. Dette åpner for eksportstrømmer både til Skandinavia og Øst-Europa. Det eksporterte avfallstrevirket vil gå både til materialgjenvinning og energigjenvinning, sier Country Manager for Geminor i Tyskland, Andreas Hefler.

Det er også andre faktorer som fører til de kommende markedsendringene i Tyskland, forklarer Hefler.

– Forbrenningsindustrien i Sverige går nå over fra ferskt trevirke til avfallstrevirke for å spare ressurser. En annen markedseffekt, er innsatsen for å øke andelen biologisk masse i avfallsbrensel, og samtidig minimere andelen av plast. I tillegg trenger både møbelindustrien og byggenæringen sponplater, noe som bidrar til å øke volumene i den sirkulære økonomien for avfallstrevirke i Europa. I så måte er markedsutviklingen i Tyskland gunstig, sier Hefler.

Loading waste wood.

Åpner nye HUB-er
Geminor forbereder seg nå på endringene i avfallsmarkedet ved å etablere HUB-er både i Brunsbüttel og Wismar havn. Den første store lasten avfallstrevirke (A1-A3) ble sendt til Sverige med bulkskip denne måneden, og markerte dermed starten på et nytt, tysk eksportfokus. Geminor forventer å eksportere 60 000 tonn avfallstrevirke fra Tyskland i løpet av 2020.

– Utover Tyskland planlegges avfallsprosjekter igjennom våre italienske og franske kontorer, og det er nå søkt om de første leveransene fra Benelux-landene. Avfallstrevirke vil være av høy betydning for oss i årene som kommer, sier Country Manager i Tyskland, Andreas Hefler.