Ber avfallsaktørene holde hjulene i gang

Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og Europa. Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som ikke må stoppe opp, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Utbruddet av koronavisuset COVID-19 rammer store deler av samfunnet og er i ferd med å bli en betydelig utfordring for avfallsindustrien i Norge og Europa. Om man i denne perioden ikke klarer å opprettholde innsamlingen, behandlingen og slutthåndteringen av alt avfallet samfunnet produserer, kan konsekvensene bli store, forteller administrerende direktør i gjenvinningsselskapet Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, og alle bør ta forhåndsregler for å unngå å spre smitte. Samtidig må vi etter beste evne holde hjulene i gang sammen med bransjen, slik at vi unngår opphopning av søppel i logistikk- og verdikjeden. En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser, blant annet i form av økt fare for skadedyr og mulig spredning av sykdommer, så dette er en situasjon vi må jobbe aktivt for å unngå, sier Kjetil Vikingstad.

Tar grep for å sikre drift

Som gjenvinningsaktør har Geminor kontakt med hele verdikjeden i inn- og utland, og går nå i dialog både med avfallsprodusenter, mottakere, transportører og myndigheter for å se på mulige løsninger for å sikre stabil drift av renovasjonstjenester og mottakskapasitet i tiden som kommer.

CEO at Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Vi anbefaler alle bransjeaktører å holde hjulene i gang, og at mottaksanlegg og forbrenningsanleggene driftes etter beste evne. Korona vil trolig ha en innvirkning både på lagring, logistikk, mottakskapasitet – og vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange. Fleksibilitet og nye løsninger blir et nøkkelord fremover, og vi trenger «alle mann ved pumpene», sier Vikingstad.

Geminor jobber nå med en tre måneders beredskapsplan for å sikre stabil drift for sine forretningspartnere i bransjen.

På Geminors kontorer er det også innført restriksjoner med tanke på smittefaren, og nærmest alle ansatte jobber nå fra hjemmekontor. All reisevirksomhet og alle fysiske møter er avlyst. Men til tross for disse restriksjonene er Geminor i full drift, og vi står klare til å assistere alle våre kunder og forretningsforbindelser.

Dersom du har spørsmål, når du oss her!