Advarer mot deponering som beredskapsløsning

Koronaviruset kan føre til kapasitetsutfordringer både på mellomlagring og transport, og avfallet kan dermed hope seg opp i flere regioner. Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, advarer nå bransjeaktørene mot å planlegge for deponering.

CEO at Geminor, Kjetil Vikingstad.

Utfordringene i forbindelse med Koronaepidemien vil oppstå når produsentene, transportørene og mottakerne ikke kan operere som normalt – noe som kan redusere vanlig trafikk og leveranser. Som en konsekvens av dette kan sorteringsanleggene fort slite med mellomlagring og uttransport til sluttbehandling rundt omkring i landet.

– Vi må forberede oss på at det vil oppstå et behov for forsvarlig behandling og lagring av restavfallet i en overgangsperiode. Om dette ikke håndteres riktig, risikerer vi spredning av sykdom, skadedyr, brannfare og stopp i innsamling av avfall, sier Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Advarer mot deponering

Nå reagerer Vikingstad på utspill fra enkelte bransjeaktører om at avfall som eventuelt hoper seg opp, skal deponeres som en beredskapsløsning.

– Deponering er ikke en god løsning. Det er mange forbrenningsanlegg i Norge og Sverige som – dersom de ikke får avfallsbasert drivstoff – vil gå over til oljebasert fyring. Det er svært uheldig i miljøsammenheng, da utslippene vil øke betydelig, sier Vikingstad.

Balling og lagring sparer miljøet

Alternativet er å behandle og balle mer avfall, som dermed tåler lagring og er lettere å transportere, blant annet med bulkskip. Slik får man avfallet frem til dem som virkelig trenger det, mener Vikingstad.

– Det finnes strakstiltak som gjør logistikken lettere, blant annet ved å øke kapasiteten for kverning og balling. Vi har flere mobile ballemaskiner tilgjengelig som enkelt kan kan flyttes rundt i Norge og plasseres der behovet er størst, sier Vikingstad.

Beredskapsplan

Geminor har nå innført en tremåneders beredskapsplan for å sikre stabil drift for sine forretningspartnere. Det innebærer strakstiltak for å bistå interkommunale selskaper og kommuner på kontrakt som opplever kapasitetsutfordringer med kverning og balling rundt omkring i Norge.

– Dersom vi samarbeider bedre på tvers av regioner både på sortering og forbrenning av avfall, løser vi avfallsutfordringene på den beste og mest miljøvennlige måten. Noen forbrenningsanlegg har mer kapasitet enn andre, og da utnytter vi ressursene der de finnes. Å deponere avfallet er uansett en dårlig løsning, og skaper bare mer utfordringer for bransjen, avslutter adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Er kverning, balling og lagring en del av din beredskapsplan? Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål rundt behandling og lagring av avfall i koronatider.