– Avfallsbransjen og byggebransjen må tilrettelegge bedre for materialgjenvinning av avfallstrevirke

I takt med de stadig strengere kravene til materialgjenvinning av trevirke, stilles det også større krav til håndtering og logistikk. – Avfallsbransjen må bli mer endringsvillig i forhold til behandling og sortering av avfallet, sier Account & Development Manager i Geminor, Bjørn Håland.

Nylig lanserte EU-kommisjonen «The Green Deal», et veikart med mål om å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Gjenvinningsgraden fra sektorer som byggebransjen er en sentral del av dette – en bransje som også omfattes av et krav om 65 prosent materialgjenvinning innen 2025.

Vi går dermed inn i en tid der bærekraft og krav til materialgjenvinning bare øker for hvert år. Dette er en virkelighet som blant annet aktørene i byggebransjen og ikke minst avfallsselskapene må forholde seg til. Det kreves et større fokus på kvalitet i alle ledd av verdikjeden, for det som behandles er ikke lenger avfall – men en råvare, forteller Account & Development Manager i Geminor, Bjørn Håland.

Bjørn Håland at Geminor

– Dette handler i stor grad om å gjøre en god jobb med byggavfallet, helt fra byggeplass til levering hos produsent eller energigjenvinningsanlegg. Dersom man får bedre rutiner på dette vil vi kunne øke gjenvinningsvolumet på avfallstrevirket, og dette vil også føre oss nærmere en sirkulærøkonomi som sponplateproduksjonen er et godt eksempel på. Å tilpasse seg den nye virkeligheten vil kunne bli et konkurransefortrinn i byggebransjen, sier Håland.

Større fokus på hygiene

Men selv om større krav til gjenvinning og avfallsreduksjon gir stadig bedre sortering, kan jobben forbedres i hele verdikjeden, sier Håland.

– På byggeplasser ser vi ofte at det oppstår en forurensing av rene fraksjoner, så dette handler om større fokus på hygiene for å unngå sammenblanding. Ofte kan biomateriale, MDF/fiberplater, impregnert trevirke, jord, stein eller gips ende opp sammen med «renere» avfallstrevirke klasset A2-A3, og da blir resultatet et dårligere sluttprodukt. I verste fall kan man ende opp med at lasten bli avvist, uavhengig av om trevirket skal til energi- eller materialgjenvinning, sier Håland.

Det finnes også økonomiske insentiver for å sortere bedre allerede på byggeplass, mener Håland. Kvalitet i alle ledd gir resultater, både for økonomi og miljø.

– God sortering og minimalt med restavfall gjør det rimeligere å sende avfallstrevirket fra byggeplass, og dermed er det mye å spare på dette over tid. Sortering til gjenvinning gjør det billigere for entreprenørene, men også enklere for avfallsprodusentene å produsere fraksjoner med riktig kvalitet – noe det blir stadig strengere krav til fra mottakerne.

Store muligheter

Per i dag er det stor kapasitet og et stort marked for avfallstrevirke, først og fremst i Øst-Europa. På sikt skal mye av trevirket vi brenner til energiformål kunne benyttes i materialgjenvinning og sirkulærøkonomien. Dermed vil treverk fra bygg som rives gå tilbake i nye bygg – noe som er ideelt for miljøregnskapet.

– Av hensyn til bærekraft bør transporten bestå av bulkskip, noe som igjen stiller krav til gode logistikkløsninger og lagringskapasitet på minst to-tre tusen tonn, avslutter Account & Development Manager i Geminor, Bjørn Håland.