Åpner eksportrute med impregnert avfallstrevirke fra Finland

Geminor har påbegynt eksport av CCA/A4-klasset avfallstrevirke fra Finland til tyske energigjenvinningsanlegg. – Den tyske importen er et resultat av markedsendringer i Nord-Europa, sier landssjef for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.

I de kommende tre årene har gjenvinningsaktøren Geminor forpliktet seg til å levere 20 000 tonn CCA/A4 impregnert avfallstrevirke fra finske Demolite OY. Avfallstrevirket skal i første omgang leveres til energigjenvinningsanlegg i Berlin-regionen, og den første trelasten ankom havnen i Lübeck i midten av januar.
Den tyske importen kommer som et resultat av markedsendringer, samt manglende forbrenningskapasitet for denne typen materiale i Finland, sier Geminor sin landssjef i Finland, Ismo Hiltunen.

– Tyskland har bygget opp stor kapasitet for energigjenvinning av impregnert avfallstrevirke, og derfor er vi nå i ferd med å etablere en langsiktig eksportløsning fra det finske markedet. Når den tyske tilskuddsordningen (EEG) avsluttes mellom 2020 og 2026, ønsker mange av energigjenvinningsanleggene å finne avfallsbrensel som støttes av en gatefee. Trefraksjonen CCA/A4 er en slik type avfallsbrensel, sier Hiltunen.

Forbrenning og materialgjenvinning

Den totale mengden impregnert A4 avfallstrevirke i Finland ligget på rundt 40 000 tonn per år. Geminor vil etter plan forsyne flere tyske anlegg med impregnert avfallstrevirke i 2020, mens rent A1 avfallstrevirke blir eksportert til materialgjenvinning hos sponplateprodusenter i Skandinavia og Øst-Europa.

– For å innfri behovene i de forskjellige markedene kreves det først og fremst effektiv logistikk. Nå skal vi gjøre hva vi kan for å assistere regionale avfallsselskaper i et vanskelig marked, avslutter landssjef for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.