Ny kontrakt skal fremme kjemisk gjenvinning av plastavfall

En ny kontrakt mellom teknologi- og energiselskapet Quantafuel og Geminor åpner for en sirkulærøkomomi basert på kjemisk gjenvinning av plastavfall. Geminor forplikter seg til å levere 20.000 tonn plastavfall årlig til Quantafuel sitt anlegg i Danmark for produksjon av resirkulert råstoff for ny plastproduksjon.

I første kvartal 2020 åpner det norske selskapet Quantafuel sitt første anlegg i Skive i Danmark, der selskapets patenterte katalysatorløsning skal omdanne plastavfall til råstoff for nye plastprodukter og innsatsfaktorer for den petrokjemiske industrien. Den tyske giganten BASF inngikk nylig et samarbeid med Quantafuel, og investerte 20 millioner euro for å sikre Quantafuel sin kommende produksjon i Skive. Etter avtale skal Quantafuel levere kjemisk resirkulert råstoff til BASF sine fabrikker i Ludwigshafen i Tyskland, der produksjonen av de første kommersielle plastproduktene basert på kjemisk resirkulert plast vil finne sted.

Geminor skal levere plastavfall
Med dagens kontraktsignering med Quantafuel slutter Geminor ringen i den kommende sirkulærøkonomien for plastavfall. Geminor har forpliktet seg til årlig å levere 20.000 tonn sortert og behandlet plastavfall til anlegget i Skive, noe som skal sikre en stabil produksjon av resirkulert råstoff for kjemisk industri. Dette er plastavfall som ellers ville blitt brent.

Kjemisk gjenvinning vil bidra til å øke gjenvinningen av plast i Europa betydelig, og dermed redusere karbonavtrykket over hele verden, forteller administrerende direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn.

– Målet vårt er å etablere en sirkulærøkonomi der kjemisk gjenvinning står sentralt, men for å oppnå dette trenger vi en sikker tilførsel av plastavfall som er tilpasset våre behov og som ikke egner seg for mekanisk gjenvinning. Som vår hovedleverandør av plastavfall vil Geminor øke og sikre vår tilgang til verdifullt plastmateriale fra hele Europa, sier Bøhn.

– Med både BASF og Geminor med på laget, er sløyfen nå komplett. Sammen vil vi kunne samle plastavfall og i sluttenden levere rene og bærekraftige plastprodukter som erstatter produkter laget av fossile råstoffer. Kjemisk gjenvinning er et sårt tiltrengt supplement til mekanisk gjenvinning, og vi håper at kjemisk resirkulert plast vil bli en anerkjent standard i europeisk plastproduksjon fremover, sier Bøhn.

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, er klar for å bidra til den kommende sirkulærøkonomien.

– For tiden bidrar vi i etableringen av en sirkulærøkonomi innen avfallstrevirke, noe som leder til produksjon av nye og bærekraftige møbler. Tatt i betraktning de enorme og fortsatt økende mengdene plastavfall i Europa i dag, vil en sirkulærøkonomi som involverer kjemisk gjenvinning ha potensial til å gjøre plast til et langt mer bærekraftig produkt i nær fremtid, sier Vikingstad.

– Å håndtere forsyningen av plastavfall for produksjon av nye og resirkulerte plastprodukter vil bli en prioritet for oss i tiden som kommer. Nå oppfordrer vi flere aktører i bransjen til å hjelpe oss i arbeidet med å etablere en sirkulærøkonomi innen kjemisk resirkulert plast i Norge og Europa, avslutter Kjetil Vikingstad i Geminor.