Geminor kjøper opp avfallsmeglerselskapet Rekom

Geminor signerte torsdag en avtale der de overtar alle aksjene i avfallsmeglerselskapet Rekom AS i Bergen. Rekom skal etter plan drives videre som eget selskap.

Eirik Fjeldstad, CFO i Rekom og Kjetil Vikingstad, CEO Geminor

Rekom, som ble stiftet i 1998, har frem til i dag vært drevet med 52 kommuner og interkommunale avfallsselskaper fra store deler av landet som eiere. De siste årene har selskapet imidlertid slitt med lønnsomheten innen handel med avfall til material- og energigjenvinning, og i oktober besluttet eierne at selskapet skulle avvikles.

Etter at nyheten ble kjent, kom det Karmøybaserte selskapet Geminor på banen, og nå har partene kommet til enighet om en overtakelse av hele selskapet – en avtale som ble signert torsdag denne uken.

Prosessen og samarbeidet med ledelsen og styret i Rekom har vært god, forteller administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

–  I avtalen ligger det at vi forplikter oss til videre drift av selskapet og at vi innfrir kontrakter som Rekom holder frem til 2022. Dermed opprettholder vi nedstrømsløsningene for mange interkommunale selskaper, som ved en nedleggelse ville blitt tvunget ut i et vanskelig anbudsmarked. Rekom blir nå innlemmet i vår totale portefølje, noe vi mener vil bedre fleksibiliteten og logistikken for kundene, forteller Kjetil Vikingstad.

Styreleder i avviklingsstyret i Rekom, Leif-Magne Hjelseng, er tilfreds med at Geminor nå overtar driften av selskapet.

– Det er selvsagt beklagelig at Rekom har havnet i denne situasjonen, men når utfallet ble som det ble, er vi godt fornøyde med prosessen med Geminor og resultatet vi har oppnådd. En overtakelse er en langt bedre løsning enn å avvikle, da dette betyr mindre usikkerhet for alle involverte parter, sier Leif-Magne Hjelseng.

100 000 tonn

Kontraktene som følger med Rekom består av rundt 100 000 tonn med restavfall, trevirke, papp og papir. Oppkjøpet betyr at Geminor nå øker sin aktivitet med rundt 20 prosent i Norge. 

– Selv om oppkjøpet av Rekom kom brått på, er dette likevel helt i tråd med vår vekststrategi i Norge. Vi har nå en størrelse som gjør oss til et langsiktig og godt alternativ for interkommunale selskaper og gjenvinningsanlegg – noe som også sikrer god konkurranse i markedet framover, avslutter administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Geminor har i dag tre logistikk- og behandlings-HUB’er i Norge, og er operativ i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, UK og Polen. Geminor er en av de større aktørene innen avfallshåndtering, logistikk og gjenvinningstjenester i Norge.