Første eksport av avfallstrevirke fra Danmark til Latvia

Den første lasten noensinne med avfallstrevirke fra Danmark til Latvia ankom Riga sent i oktober. Forsendelsen markerer starten på en ny bølge av eksport til sponplateindustrien i Øst-Europa.

Det første bulkskipet med avfallstrevirke fra Danmark til Latvia forlot Køge havn utenfor København onsdag 23. oktober, med ankomst i Riga den 25. oktober. Trevirket var av typen A2 knust avfallstrevirke og ble eksportert som råstoff til bruk i sponplateproduksjon – plater som igjen skal benyttes i møbelindustrien.

– For tiden opplever vi en økt etterspørsel etter treavfall i Øst-Europa. Frakt av den første lasten med dansk trevirke til Riga er en milepæl for bransjen og et betydelig bidrag til en bærekraftig sirkulærøkonomi, sier Christian Schaarup, Account and Development Manager i Geminor Danmark.

Må finne nye havner
Leveransen er en del av den årlige 25 000 tonn store kontrakten Geminor har med Danmarks største avfallsselskap, Vestforbrænding. Det meste av trevirket i A2-kvalitet blir normalt gjenvunnet i Danmark, men på grunn av en plutselig stopp i etterspørselen både i det danske og det tyske markedet, har Geminor måttet finne nye havner for treverket, forklarer Schaarup.

– Å finne nye off-takers inngår i den kontinuerlige jobben med å håndtere et marked med store svingninger. Dette gjelder like mye for avfallstrevirke som for andre typer avfall. Tilgjengelighet og etterspørsel – og noen ganger regelverk – avgjør hvor avfallet blir sendt. Derfor må hvert prosjekt vi går inn i være basert på flere produsenter og off-takers, avslutter Christian Schaarup, Account and Development Manager i Geminor Danmark.