Ny logo!

14. august, 2016

Geminor gruppen med selskapene Geminor NO, Geminor DK, Geminor Fin, Geminor SWE, Geminor GmbH and Geminor UK lanserer ny logo.

Geminor har de siste årene hatt en kraftig vekst og ekspansjon til flere land. Vi ønsker å styrke vår internasjonale identitet og samhold  med en ny, unik logo. Geminors drift og strgeminor-logo-icon-name-payoff-coluktur vil være som tidligere.

I tiden fremover vil du se vår nye logo på våre nettsider, i vår korrespondanse og  i andre sammenhenger.

Vår nye logo gir også et tydeligere skille mellom Geminor og GemiDan AS i Danmark. GemiDan AS er en av Geminors aksjonærer, og jobber innen samme felt som Geminor.