Geminor vant anbud fra Renovasjon i Grenland IKS

29. juni, 2016

Geminor vant anbud på transport og energigjenvinning av husholdningsavfall for Renovasjon i Grenland IKS.

Anbudet er på 8.800 tonn fra 01.11.2016, og økes til 14.300 tonn fra 01.01.2018.