Geminor overtar eierskap og drift av Kemå AB i Landskrona

14. mars, 2016

Fra 10 mars 2016 overtar Geminor firmaet Kemå AB i Landskrona.

Geminor har i lengre tid samarbeidet med Kemå AB om mottak og omlasting av ballet RDF fra Norge og UK. Ved overtagelse av Kemå AB kan Geminor tilby følgende tjenester til våre kunder:

  • Lagerområde på ca. 35 000 mi Landskrona med konsesjon for mottak, sortering og mellomlagring av avfall 
  • Optimal løsning for mottak av bulkskip, Kemå ligger ca. 200 meter fra kaien i Landskrona havn
  • Eget jernbanespor inn til området
  • Lagerhall på over 2200 mfor innendørs lagring og behandling av RDF
  • Mottak, mellomlagring og kverning av returtre