mars 2014

Ny medarbeider i GemiNor AS

31. mars, 2014

Grunnet sterk økning i aktivitet for GemiNor AS og tilhørende datterselskaper, er Grethe Sjøthun Bøe er ansatt som regnskapsmedarbeider hos Geminor AS med virkning fra mars 2014.

Les mer

Geminor AS vant anbud for trevirke fra ROAF og ØRAS

22. mars, 2014

GemiNor AS vant anbud på kverning, transport og avsetning av ca. 13.700 tonn utsortert trevirke fra ROAF Miljøpark, ROAF (ca. 10.000 tonn)  Dal Skog, ØRAS (ca. 3.700 tonn). Kontrakten er på 2 år pluss opsjon 2 år

Les mer

GemiNor styrker satsingen innen farlig avfall

12. mars, 2014

GemiNor AS har ansatt Kjetil Hausken for arbeid innen markedet for avsetning av farlig avfall. Kjetil Hausken har lang erfaring fra offshore og landbasert industri innen ulik typer behandling av produksjonsavfall.

Les mer

GemiFin Oy utvider aktiviteten i Finland

12. mars, 2014

GemiFin Oy har ansatt Pasi Saarinen. Pasi Saarinen har over 15 års erfaring fra avfallsbransjen i Finland og vil styrke GemiFin Oy betydelig i sitt markedsarbeid. GemiFin Oy etablerer eget kontor utenfor Helsinki knyttet til ansettelsen av Pasi Saarinen.

Les mer

GemiDan AS etablerer seg i UK innen balling av brennbart restavfall

10. mars, 2014

Delaksjonær i GemiNor AS, danske GemiDan AS, fikk i februar sin første kontrakt på balling av brennbart restavfall i UK hos en av kundene til GemiUK Ltd. GemiDan AS ser store muligheter for vekst i UK innen markedet for kverning og balling av brennbart restavfall. For mer info om Gemidan AS, se www.gemidan.dk  

Les mer