august 2013

Gjennombrudd for GemiUK 2013

1. august, 2013

GemiUK har i løpet av første halvår 2013 vunnet kontrakter på 150 000 tonn avfall og opparbeidet RDF for leveranse til energigjenvinning. Leveransene til energigjenvinning startet i april og vil bli levert løpende utover høsten 2013 til ulike anlegg i nord Europa. Leveransene utføres ved bruk av bil og båt transport.

Les mer