GemiNor AS vant nytt offentlig anbud

11. juni, 2013

Juni 2013

GemiNor vant anbud for avsetning av isolerglassruter fra SUM IKS